1. SV. PŘIJÍMÁNÍ 2019

Nastal den, na který se sedm dětí z naší farnosti dlouho připravovalo. Tyto děti poprvé přistoupí ke sv. přijímání.

Kostel byl krásně vyzdobený, děti přišly slavnostně oblečené.

Celá mše sv. byla moc hezká, plná emocí.  Děti se na mši sv. samy podílely. Četly přímluvy, nesly obětní dary. Protože tato neděle byla zároveň svátkem všech maminek, sedm oslavenců přineslo svým maminkám krásnou růži. Myslím, že slzy dojetí neskryl nikdo.

Na konci mše sv. dostaly děti krásně zabalený dárek – bibli. Bylo třeba samozřejmě také poděkovat P. Arturovi a hlavně Hance a Petrovi, kteří celý rok poctivě děti připravovali.

Na konec děti u vchodu do kostela rozdávaly všem příchozím koláčky. Oslavenci se fotografovali a už byl nejvyšší čas odejít do sálu. Tam byla pro děti připravená slavnostní hostina i s dortem a dětským šampaňským. Pro ostatní bylo nachystáno bohaté pohoštění.

Děkujeme P. Arturovi za zdánlivou maličkost. Zvlášť pro tuto mši sv. přivezl z Itálie speciální „likérové“ mešní víno. Bylo krásně sladké.  To aby to dětem napoprvé chutnalo.

Celá slavnost byla moc hezká.

Iva a Jarda Lukášovi