OZNÁMENÍ – Neděle 30. srpna 22. neděle v mezidobí

  • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
  • Od úterý 1. září bude opět platit běžný rozpis bohoslužeb, vzhledem k probíhajícím opravám lavic však budou v měsíci září všechny bohoslužby ve všední den, včetně středeční a páteční u sv. Mikuláše: tedy v úterý v 18:00, ve středu v 18:00, ve čtvrtek v 8:00 V pátek v 18:00, v sobotu v 8:00, vždy u sv. Mikuláše. Nedělní v 8:30 a v 10:30 bude u sv. Václava.
  • 1. září se sejde na faře pastorační rada.
  • V neděli 6. září na bohoslužbě v 10:30 bude požehnání prvňáčkům, katechetům a pedagogickým pracovníkům do nového školního roku. Po mši bude možnost konzultací s katechety, ohledně kroužků náboženství.
  • V neděli 20. září proběhne farní den se společným obědem. Bude pouze jedna společná mše svatá v 10:00, celebrovat bude biskup Václav Malý. Zváni jsou také dva bývalí vršovičtí faráři, vybraní zastupitelé obce a potomci stavitelů kostela. Oběd je pro účastníky akce objednán, domácí příspěvky ke společnému obědu, sladké i slané, jsou nicméně vřele vítány. Budete-li mít chuť a sílu na akci něco napéci, prosíme přihlaste se předem Vláďovi Jeništovi, nebo Lukáši Borskému.
  • 26. 9. v 10:00 bude u sv. Mikuláše slavnostní bohoslužba k výročí posvěcení kostela.
  • V pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti. Slavnostní bohoslužba bude u sv. Václava v 17:00 a po ní, cca v 17:45 začne program před kostelem. Vystoupí několik kapel včetně gospelového sboru. Srdečně zveme.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 3. září – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve * neděle 6. září – 23. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný zbytek prázdnin!