Farní charita

Farní charita

Farní charita  Praha 10 – Vršovice

IČ: 02673266

(nezisková, dobrovolnická organizace)

Motto: „Lásku kdybych neměl …“ (1 Kor 13,1)

Děkujeme všem pravidelným i nárazovým dobrovolníkům a dárcům, děkujeme za náměty, potřeby, pomoc, děkujeme za modlitby.

Výroční zpráva za rok 2018 zde!

1. Naše rodiny, farní společenství

 • pomáháme při realizaci různých společných akcí
 • snažíme se finančně a materiálně vypomáhat u potřebných, 2x do roka (o 3. adventní a 4. postní neděli) pořádáme v kostele peněžní sbírku
 • pro rodiny ve velké finanční tísni realizujeme „farní miniadopci“ formou trvalých příkazů k úhradě
 • nabízíme hlídání dětí
 • zaštiťujeme letní tábor pro děti organizovaný mládeží farnosti
 • podílíme se modlitbami

2. Péče o starší občany a handicapované

 • organizujeme návštěvy a pomoc v domácnostech
 • zajišťujeme návštěvy, čtení, sdílení u osamělých v LDN
 • zprostředkováváme dopravu do kostela
 • na konci postní doby pořádáme Den seniorů a nemocných s možností udílení svátosti nemocných a doprovodným programem
 • zajišťujeme bohoslužby každý pátek kromě prázdnin od 10.00 h v Domově na Zámečku
 • finančně se podílíme na akcích pro seniory

3. Péče o lidi bez domova

 • spolupracujeme s Komunitou Sant´Egidio, pořádáme sbírky především ošacení a obuvi pro lidi na ulici
 • pořádáme „Misijní koláč“

4. Spolupráce s Arcidiecézní charitou Praha

 • Tříkrálová sbírka, projekt FEAD a další akce

5. Spolupráce s MČ Praha 10, soc. odborem

 • Vánoce dál – pořizování a předávání dárků na přání cca 30 finančně značně znevýhodněným občanům Prahy 10 v kostele sv. Mikuláše a další akce
 • Finanční příspěvky je možné zaslat na účet 3400038319/0800,
 • pokud chcete specifikovat záměr, uveďte ho prosím do zprávy pro příjemce
 • podrobněji k možnostem pomoci též zde

Kontaktní osoba:

Hana Kučerová Rechnerová

vrsovice@praha.charita.cz

721 444 323

 

Logo Caritas