Nedělní oznámení

OZNÁMENÍ – Neděle 6. září – 23. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Dnes po bohoslužbě v 10:30 bude možnost konzultací s katechety, ohledně kroužků náboženství.
 • Vyšla zářijová Vinice.
 • Již platí běžný rozpis bohoslužeb, vzhledem k probíhajícím opravám lavic však budou v měsíci září všechny bohoslužby ve všední den, včetně středeční a páteční u sv. Mikuláše, tedy: v úterý v 18:00, ve středu v 18:00, ve čtvrtek v 8:00 V pátek v 18:00, v sobotu v 8:00, vždy u sv. Mikuláše. Nedělní v 8:30 a v 10:30 bude u sv. Václava.
 • Příští sobotu, 12. 9. proběhne od 9:00 v kostele sv. Václava velký předsváteční úklid. Pohoštění pro pomocníky zajištěno. Prosíme o pomoc a těšíme se i na mladší generace farníků.
 • V neděli 20. září proběhne farní den. Začneme jednou společnou bohoslužbou v 10:00, celebrovat bude biskup Václav Malý. Následovat bude společný oběd (alkoholické nápoje budou k mání za příspěvek). Po obědě chystáme besedou o kostele s architektem Norbertem Schmidtem a liturgikem Janem Rücklem, paralelně pro děti loutkové divadélko a drobný sportovně – tvořivý program. Domácí příspěvky ke společnému obědu, sladké i slané, jsou vřele vítány. Budete-li mít chuť a sílu na akci něco napéci, prosíme přihlaste se předem Vláďovi Jeništovi, nebo Lukáši Borskému. Kdo péci neumí, může na společný oběd přispět na místě finančně. Zároveň již nyní sháníme dobrovolníky, kteří budou moci zůstat na úklid po akci (konec předpokládáme okolo 15:00).
 • 26. 9. v 10:00 bude u sv. Mikuláše slavnostní bohoslužba k výročí posvěcení kostela.
 • V pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti. Slavnostní bohoslužba bude u sv. Václava v 17:00 a po ní, cca v 17:45 začne program před kostelem. Vystoupí několik kapel včetně gospelového sboru. Srdečně zveme.

Z liturgického kalendáře: úterý 8. záříSvátek Narození Panny Marie * neděle 13. září – 24. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný zbytek prázdnin!

OZNÁMENÍ – Neděle 30. srpna 22. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Od úterý 1. září bude opět platit běžný rozpis bohoslužeb, vzhledem k probíhajícím opravám lavic však budou v měsíci září všechny bohoslužby ve všední den, včetně středeční a páteční u sv. Mikuláše: tedy v úterý v 18:00, ve středu v 18:00, ve čtvrtek v 8:00 V pátek v 18:00, v sobotu v 8:00, vždy u sv. Mikuláše. Nedělní v 8:30 a v 10:30 bude u sv. Václava.
 • 1. září se sejde na faře pastorační rada.
 • V neděli 6. září na bohoslužbě v 10:30 bude požehnání prvňáčkům, katechetům a pedagogickým pracovníkům do nového školního roku. Po mši bude možnost konzultací s katechety, ohledně kroužků náboženství.
 • V neděli 20. září proběhne farní den se společným obědem. Bude pouze jedna společná mše svatá v 10:00, celebrovat bude biskup Václav Malý. Zváni jsou také dva bývalí vršovičtí faráři, vybraní zastupitelé obce a potomci stavitelů kostela. Oběd je pro účastníky akce objednán, domácí příspěvky ke společnému obědu, sladké i slané, jsou nicméně vřele vítány. Budete-li mít chuť a sílu na akci něco napéci, prosíme přihlaste se předem Vláďovi Jeništovi, nebo Lukáši Borskému.
 • 26. 9. v 10:00 bude u sv. Mikuláše slavnostní bohoslužba k výročí posvěcení kostela.
 • V pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti. Slavnostní bohoslužba bude u sv. Václava v 17:00 a po ní, cca v 17:45 začne program před kostelem. Vystoupí několik kapel včetně gospelového sboru. Srdečně zveme.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 3. září – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve * neděle 6. září – 23. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný zbytek prázdnin!

OZNÁMENÍ – Neděle 23. srpna – 21. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Od úterý 1. září bude opět platit běžný rozpis bohoslužeb, vzhledem k probíhajícím opravám lavic však budou v měsíci září všechny bohoslužby ve všední den, včetně středeční a páteční u sv. Mikuláše: tedy v úterý v 18:00, ve středu v 18:00, ve čtvrtek v 8:00 V pátek v 18:00, v sobotu v 8:00, vždy u sv. Mikuláše. Nedělní v 8:30 a v 10:30 bude u sv. Václava.
 • 1. září se sejde na faře pastorační rada.
 • V neděli 6. září na bohoslužbě v 10:30 bude požehnání prvňáčkům, katechetům a pedagogickým pracovníkům do nového školního roku. Po mši bude možnost konzultací s katechety, ohledně kroužků náboženství.
 • V neděli 20. září proběhne farní den se společným obědem. Bude pouze jedna společná mše svatá v 10:00, celebrovat bude biskup Václav Malý. Domácí příspěvky ke společnému obědu, sladké i slané, jsou vřele vítány. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

Z liturgického kalendáře: pondělí 24. srpna – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola * čtvrtek 27. srpna – památka sv. Moniky * pátek 28. srpna – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve * sobota 29. srpna – památka Umučení svatého Jana Křtitele * neděle 30. srpna – 22. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný zbytek prázdnin!

OZNÁMENÍ – Neděle 16. srpna – 20. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Děkujeme všem vedoucím, kuchařkám a dalším dobrovolníkům, kteří pomáhali s farním táborem.
 • V neděli 20. září plánujeme uspořádat farní den se společným obědem. Slavnost to bude veliká a nevídaná, takže již nyní doporučujeme učinit si velký červený kroužek v kalendáři. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost
  s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 20. srpna – Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve * pátek 21. srpna – památka sv. Pia X., papeže * sobota 22. srpna – památka Panny Marie Královny * neděle 23. srpna – 21. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 2. srpna 18. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Dnes po mši odjíždějí děti z naší farnosti na farní tábor. Děkujeme za buchty a marmelády a prosíme o modlitby 🙂
 • Děkujeme dobrovolníkům, kteří se zapsali k pomoci s farním kafem. Stále je možné se zapisovat vzadu za lavicemi.
 • V neděli 20. září plánujeme uspořádat farní den se společným obědem. Slavnost to bude veliká a nevídaná, takže již nyní doporučujeme učinit si velký červený kroužek v kalendáři. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

Z liturgického kalendáře: úterý 4. srpna Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze * čtvrtek 6. srpna – Svátek Proměnění Páně * sobota 8. srpnaPamátka sv. Dominika, kněze * neděle 9. srpna 19. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 26. července – 17. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Do 31. srpna platí prázdninový rozpis bohoslužeb: v neděli bude jedna eucharistie v 9:30, další mše svaté budou v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 (z důvodu opravy lavic) rovněž u sv. Mikuláše a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše. Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou u sv. Václava, nebo dle osobní domluvy s knězem.
 • Děkujeme dobrovolníkům, kteří se zapsali k pomoci s farním kafem. Stále je možné se zapisovat vzadu za lavicemi.
 • V neděli 20. září plánujeme uspořádat farní den se společným obědem. Slavnost to bude veliká a nevídaná, takže již nyní doporučujeme učinit si velký červený kroužek v kalendáři. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

Z liturgického kalendáře: středa 29. července – Památka sv. Marty * pátek 30. července – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze * sobota 1 srpnaPamátka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve * neděle 2. srpna 18. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 19. července – 16. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Do 31. srpna platí prázdninový rozpis bohoslužeb: v neděli bude jedna eucharistie v 9:30, další mše svaté budou v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 (z důvodu opravy lavic) rovněž u sv. Mikuláše a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše. Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou u sv. Václava, nebo dle osobní domluvy s knězem.
 • Děkujeme dobrovolníkům, kteří se zapsali k pomoci s farním kafem. Stále je možné se zapisovat vzadu za lavicemi.
 • V neděli 20. září plánujeme uspořádat farní den se společným obědem. Slavnost to bude veliká a nevídaná, takže již nyní doporučujeme učinit si velký červený kroužek v kalendáři. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

Z liturgického kalendáře: středa 22. července – Svátek sv. Marie Magdalény * čtvrtek 23. července – Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy * sobota 25 července – svátek sv. Jakuba, apoštola * neděle 26. července17. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 12. července 15. neděle v mezidobí

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Do 31. srpna platí prázdninový rozpis bohoslužeb: v neděli bude jedna eucharistie v 9:30, další mše svaté budou v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 (z důvodu opravy lavic) rovněž u sv. Mikuláše a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše. Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou u sv. Václava, nebo dle osobní domluvy s knězem.
 • Za lavicemi je možné zapsat se na některou z letních neděli k pomoci se zajištěním farního kafe po mši. Zapisovat se bez obav mohou i dobrovolníci v této věci nezkušení a neškolení. Děkujeme!
 • V neděli 20. září plánujeme uspořádat farní den se společným obědem. Slavnost to bude veliká a nevídaná, takže již nyní doporučujeme učinit si velký červený kroužek v kalendáři. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

Z liturgického kalendáře: středa 15. července – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve * neděle 19. července16. neděle v mezidobí

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 5. července – Slavnost sv. Cyrila a sv. Metoděje

 • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Od 1. července do 31. srpna platí prázdninový rozpis bohoslužeb: v neděli bude jedna eucharistie v 9:30, další mše svaté budou v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 (z důvodu opravy lavic) rovněž u sv. Mikuláše a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše. Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou u sv. Václava, nebo dle osobní domluvy s knězem.
 • Za lavicemi je možné zapsat se na některou z letních neděli k pomoci se zajištěním farního kafe po mši. Zapisovat se bez obav mohou i dobrovolníci v této věci nezkušení a neškolení. Děkujeme!
 • Ve vinici, na webu a na nástěnkách je předběžný rozpis skupinek náboženství pro příští pastorační rok. 6. září v 10:30 proběhne mše s požehnáním školákům a pedagogům a následná konzultace s katechety po mši.
 • V neděli 20. září plánujeme uspořádat farní den se společným obědem. Slavnost to bude veliká a nevídaná, takže již nyní doporučujeme učinit si velký červený kroužek v kalendáři. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

Z liturgického kalendáře: sobota 11. července – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy * neděle 12. července15. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 28. června – 13. neděle v mezidobí

 • Dnešní sbírka je Svatopetrská sbírka na bohoslovce. Příští týden budeme vybírat na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Od 1. července do 31. srpna platí prázdninový rozpis bohoslužeb: v neděli bude jedna eucharistie v 9:30, další mše svaté budou v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Mikuláše a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše. Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou u sv. Václava, nebo dle osobní domluvy s knězem.
 • Za lavicemi je možné zapsat se na některou z letních neděli k pomoci se zajištěním farního kafe po mši. Zapisovat se bez obav mohou i dobrovolníci v této věci nezkušení a neškolení.
 • V neděli 20. září plánujeme uspořádat farní den se společným obědem. Slavnost to bude veliká a nevídaná, takže již nyní doporučujeme učinit si velký červený kroužek v kalendáři. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

Z liturgického kalendáře: pondělí 29. června – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů * pátek 3. července – Svátek sv. Tomáše, apoštola * sobota 4. července – památka sv. Prokopa, opata * neděle 5. červenceSlavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy

Přejeme všem požehnaný týden!