OZNÁMENÍ – Neděle 23. srpna – 21. neděle v mezidobí

  • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
  • Od úterý 1. září bude opět platit běžný rozpis bohoslužeb, vzhledem k probíhajícím opravám lavic však budou v měsíci září všechny bohoslužby ve všední den, včetně středeční a páteční u sv. Mikuláše: tedy v úterý v 18:00, ve středu v 18:00, ve čtvrtek v 8:00 V pátek v 18:00, v sobotu v 8:00, vždy u sv. Mikuláše. Nedělní v 8:30 a v 10:30 bude u sv. Václava.
  • 1. září se sejde na faře pastorační rada.
  • V neděli 6. září na bohoslužbě v 10:30 bude požehnání prvňáčkům, katechetům a pedagogickým pracovníkům do nového školního roku. Po mši bude možnost konzultací s katechety, ohledně kroužků náboženství.
  • V neděli 20. září proběhne farní den se společným obědem. Bude pouze jedna společná mše svatá v 10:00, celebrovat bude biskup Václav Malý. Domácí příspěvky ke společnému obědu, sladké i slané, jsou vřele vítány. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

Z liturgického kalendáře: pondělí 24. srpna – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola * čtvrtek 27. srpna – památka sv. Moniky * pátek 28. srpna – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve * sobota 29. srpna – památka Umučení svatého Jana Křtitele * neděle 30. srpna – 22. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný zbytek prázdnin!