Dokumenty

Farní časopis

Měsíčník o všem, co se ve farnosti dělo, děje a bude dít, ale také prostor pro sdílení prožitků, názorů a postřehů farníků.

Nedělní oznámení

oznámení aktualit, výjimek a jednorázových akcí, vždy pro následující týden.

Farní kronika

Záznamy z farních akcí, zpravidla obsahující stručný popis akce a fotogalerii.

Historie farnosti

základní historické údaje

Duchovní a biblistické texty

Texty vytvářené pro účely biblických hodin a modlitebních společenství

Ostatní dokumenty

Další dokumenty týkající se farnosti, vzniklé ve farnosti, nebo vytvořené farníky…