OZNÁMENÍ – Neděle 6. září – 23. neděle v mezidobí

  • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
  • Dnes po bohoslužbě v 10:30 bude možnost konzultací s katechety, ohledně kroužků náboženství.
  • Vyšla zářijová Vinice.
  • Již platí běžný rozpis bohoslužeb, vzhledem k probíhajícím opravám lavic však budou v měsíci září všechny bohoslužby ve všední den, včetně středeční a páteční u sv. Mikuláše, tedy: v úterý v 18:00, ve středu v 18:00, ve čtvrtek v 8:00 V pátek v 18:00, v sobotu v 8:00, vždy u sv. Mikuláše. Nedělní v 8:30 a v 10:30 bude u sv. Václava.
  • Příští sobotu, 12. 9. proběhne od 9:00 v kostele sv. Václava velký předsváteční úklid. Pohoštění pro pomocníky zajištěno. Prosíme o pomoc a těšíme se i na mladší generace farníků.
  • V neděli 20. září proběhne farní den. Začneme jednou společnou bohoslužbou v 10:00, celebrovat bude biskup Václav Malý. Následovat bude společný oběd (alkoholické nápoje budou k mání za příspěvek). Po obědě chystáme besedou o kostele s architektem Norbertem Schmidtem a liturgikem Janem Rücklem, paralelně pro děti loutkové divadélko a drobný sportovně – tvořivý program. Domácí příspěvky ke společnému obědu, sladké i slané, jsou vřele vítány. Budete-li mít chuť a sílu na akci něco napéci, prosíme přihlaste se předem Vláďovi Jeništovi, nebo Lukáši Borskému. Kdo péci neumí, může na společný oběd přispět na místě finančně. Zároveň již nyní sháníme dobrovolníky, kteří budou moci zůstat na úklid po akci (konec předpokládáme okolo 15:00).
  • 26. 9. v 10:00 bude u sv. Mikuláše slavnostní bohoslužba k výročí posvěcení kostela.
  • V pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti. Slavnostní bohoslužba bude u sv. Václava v 17:00 a po ní, cca v 17:45 začne program před kostelem. Vystoupí několik kapel včetně gospelového sboru. Srdečně zveme.

Z liturgického kalendáře: úterý 8. záříSvátek Narození Panny Marie * neděle 13. září – 24. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný zbytek prázdnin!