Farní kronika

Záznam besedy s Pavlem Hoškem

Zveřejňujeme druhou loňskou besedu. Pavel Hošek mluvil o teologii a fantazii v díle J.R.R. Tolkiena, poslechnout si můžete pod odkazem níže.

https://nase.farnostvrsovice.cz/share/s/_ZUQZ_rZRBa05xXTz7wCPg

Letošní druhá beseda bude o zázracích a hrozbách počasí s meteorologem Mílou Müllerem. Poslechnout si můžete ve čtvrtek v sále od šesti.

Záznam z loňské přednášky Marka Orko Váchy

Dnes v 18:00 bude mít u nás v sále přednášku Zdeněk Vojtíšek.
Vloni jsme na Zimních večerech začínali besedou s Markem Orko Váchou na téma „Proč nebýt dokonalý? Co se změnilo narozením Lulu a Nany“
Záznam zde

FARNÍ VÝLET 2019

Letos jsme si na farní výlet namířili na Litoměřicko. Byly objednány a také zcela zaplněny tři autobusy. Protože první část výletu byla naplánována podle zájmů a schopností výletníků, rozdělili jsme se podle toho i do autobusů. V jednom jeli ti sportovně nadaní, kteří se vypravili na asi 7 km dlouhý výlet. Další skupina zamířila přímo do Litoměřic, kterými je prováděl Míla Müller. No a ti zbylí skončili ve Velkých Žernosekách na prohlídce vinného sklepa a na degustaci.

Všichni jsme se pak sešli v Litoměřicích před katedrálou sv. Štěpána. Tu jsme si prohlédli s výkladem průvodce. Společně jsme pak šli na nábřeží k zaparkovaným autobusům a odjeli do Doksan. V místním krásném kostele jsme slavili mši svatou. Po ní jsme se přemístili na farní zahrádku. Tam Vláďa s Lukášem grilovali buřty. Pouze ohniště nebylo ve stínu, ale na plném slunci. Ostatní výletníci si posedali i polehali kde jen bylo místo. Nikdy bychom nevěřili, kolik lidí se vejde na poměrně malou zahradu. Všichni si užívali klidu, dobrého jídla a studeného pití. Bylo tam krásně, nikomu se nechtělo zpátky do Prahy. Ale nedalo se nic dělat, všechno hezké někdy končí. Posbírali jsme tedy sebe a všechny věci, pokusili se dát zahradu do původního stavu a odjeli domů.

Výlet se opět vydařil. Sešli jsme se s lidmi, se kterými se během roku nemáme možnost potkat. Podívali jsme se na místa, kde jsme ještě nebyli.

Všem organizátorům velké DÍKY!!!!

Iva a Jarda Lukášovi

1. SV. PŘIJÍMÁNÍ 2019

Nastal den, na který se sedm dětí z naší farnosti dlouho připravovalo. Tyto děti poprvé přistoupí ke sv. přijímání.

Kostel byl krásně vyzdobený, děti přišly slavnostně oblečené.

Celá mše sv. byla moc hezká, plná emocí.  Děti se na mši sv. samy podílely. Četly přímluvy, nesly obětní dary. Protože tato neděle byla zároveň svátkem všech maminek, sedm oslavenců přineslo svým maminkám krásnou růži. Myslím, že slzy dojetí neskryl nikdo.

Na konci mše sv. dostaly děti krásně zabalený dárek – bibli. Bylo třeba samozřejmě také poděkovat P. Arturovi a hlavně Hance a Petrovi, kteří celý rok poctivě děti připravovali.

Na konec děti u vchodu do kostela rozdávaly všem příchozím koláčky. Oslavenci se fotografovali a už byl nejvyšší čas odejít do sálu. Tam byla pro děti připravená slavnostní hostina i s dortem a dětským šampaňským. Pro ostatní bylo nachystáno bohaté pohoštění.

Děkujeme P. Arturovi za zdánlivou maličkost. Zvlášť pro tuto mši sv. přivezl z Itálie speciální „likérové“ mešní víno. Bylo krásně sladké.  To aby to dětem napoprvé chutnalo.

Celá slavnost byla moc hezká.

Iva a Jarda Lukášovi

ZPOVĚĎ A NÁCVIK NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ

Již delší dobu se skupina dětí v naší farnosti připravovala na to, aby mohly přistoupit poprvé ke stolu Páně. Všichni farníci se za ně modlili. Před oltářem Božského srdce Páně byly při každé mši sv. rozsvícené svíčky označené jejich jmény.

V sobotu 11. 5. odpoledne šly děti poprvé „ke zpovědi“. 

Zatím co přistupovaly v kostele ke svátosti smíření, v sále se chystala výzdoba, slavnostní tabule, připravovaly se židle a stoly. Prostě vše muselo být na nedělní slavnostní den přichystané.

Za hodinku se ozvalo volání: „Vedeme čisté duše!“ a děti, ze kterých spadla samozřejmá nervozita, se vrhly na připravené občerstvení.

Ještě se musel v kostele celý obřad nacvičit a už byl čas jít domů a netrpělivě čekat na druhý den.

Iva Lukášová

VÝLET PRO SENIORY 2019

Letos jsme se vypravili na „seniorský“ výlet opět na Vysočinu. Prvním cílem byla vesnička Řečice. Tam stojí jeden ze tří tzv. podlipnických kostelů, kostel sv. Jiří. Kromě něj patří do trojice ještě kostel sv. Markéty v Loukově a kostel sv. Martina z Tours v Dolním Městě. O jejich záchranu a opravu se stará skupina nadšenců „Přátelé podlipnických kostelů“. Jedním z nich je i náš jáhen Jenda, který vlastně celý výlet má na svědomí.

Kostel sv. Jiří je malý kostelík ze 14. století. Uvnitř je vyzdoben částečně zachovanými a zrestaurovanými malbami (také ze 14. století). Kostelem a jeho historií nás provedl kastelán z hradu Lipnice.

Protože bylo jen pár dnů po svátku sv. Jiří, slavili jsme zde poutní mši svatou.

Odjeli jsme pak do blízké vesnice do restaurace na vynikající oběd a potom už jsme mířili do Tasic. Je tam krásná historická sklárna, ve které se natáčel také seriál Synové a dcery Jakuba skláře.  Perličkou, kterou jsme se cestou dozvěděli, bylo, že filmový sklář Jakub se jmenoval Cirkl, což je vlastně česky přepsaná přesmyčka jména Rückl. Dědeček (sklář) našeho jáhna Jendy byl dobrým známým autora televizního seriálu Jaroslava Dietla. Ten na památku po něm pojmenoval hlavního hrdinu.

 Celá sklárna je nyní majetkem soukromníka. Trochu zklamáním pro nás bylo, že sklárna není v provozu a sklo se tam již netaví.  Ale náš průvodce, bývalý sklář, nás všude provedl a vše vysvětlil. Podívali jsme se i do prodejny, kde většina z nás neodolala a koupila si nějakou maličkost.

Výlet se opět velice vydařil. Díky patří Jendovi, Vláďovi, Lukášovi…. A samozřejmě farní charitě, která celý výlet zaplatila.

Jarda a Iva Lukášovi

BÍLÁ SOBOTA 2019

Bílá sobota – den ticha, rozjímání a očekávání.

Po východu první hvězdy začínají oslavy Velké noci. Před kostelem se světí oheň a zapaluje se velikonoční svíce, od které si všichni rozsvítí malé svíčky. Následuje krásný chvalozpěv na svíci, čtou se starozákonní čtení a po rozsvícení všech světel v kostele a návratu zvonů z Říma pokračuje slavnostní mše sv. Letos při ní bylo pokřtěno osm našich bratrů a sester. Sedm z nich bylo i biřmováno.

Pán opravdu vstal z mrtvých, aleluja!

Iva a Jarda Lukášovi

VELKÝ PÁTEK 2019

Den, kdy zemřel Kristus.

Kříž v kostele je zahalený. Celé bohoslužbě předchází modlitba křížové cesty. Zpívají se pašije a modlíme se modlitbu za celý svět. Následuje uctívání kříže a sv. přijímání.

Iva Lukášová

ZELENÝ ČTVRTEK 2019

Připomínka poslední večeře, začátek velkého Ježíšova utrpení.

DEN SENIORŮ A NEMOCNÝCH 2019


Sobota 6. dubna byla věnována našim seniorům. Již od 8 hodin byla příležitost k přijetí svátosti smíření. Zpovídal P. Artur a také vzácný host – pan biskup Karel Herbst. Součástí programu byla také společná modlitba růžence. V 9:30 jsme všichni slavili mši sv., při které většina přítomných přijala svátost nemocných. Následovala velice zajímavá beseda s panem biskupem.

Čas rychle utekl a bylo třeba dodat potravu i tělu, nejen duchu. Rodiny Borských, Jeništů, Hobzů a jejich pomocníci připravili vynikající oběd, po kterém se mnozí ještě zdrželi na zazpívání a popovídání si.

Byl to opět velice vydařený den. Díky všem, kdo ho připravili.

Ivana Lukášová