Jak přispět

Farnost získává na svoji činnost a provoz prostředky z několika zdrojů: nedělnchí sbírek v kostele, od drobných individuálních dárců ( pravidelný příkaz,konkrétní projekty), větších individuálních dárců na jednotlivé projekty, grantů (MČ Praha 10, hlavní město Praha, MKČR) a ve výjimečných případech ze svépomocného fondu Arcibiskupství pražského.

Prostřednictvím webových stránek se obracíme na ty, kdo chtějí jednorázově přispět nebo se stát pravidelným dárcem at jsou členy farnosti nebo sympatizanty našich aktivit, nebo kostelů, které spravujeme, konkrétně v těchto oblastech: