BÍLÁ SOBOTA 2019

Bílá sobota – den ticha, rozjímání a očekávání.

Po východu první hvězdy začínají oslavy Velké noci. Před kostelem se světí oheň a zapaluje se velikonoční svíce, od které si všichni rozsvítí malé svíčky. Následuje krásný chvalozpěv na svíci, čtou se starozákonní čtení a po rozsvícení všech světel v kostele a návratu zvonů z Říma pokračuje slavnostní mše sv. Letos při ní bylo pokřtěno osm našich bratrů a sester. Sedm z nich bylo i biřmováno.

Pán opravdu vstal z mrtvých, aleluja!

Iva a Jarda Lukášovi