DEN SENIORŮ A NEMOCNÝCH 2019


Sobota 6. dubna byla věnována našim seniorům. Již od 8 hodin byla příležitost k přijetí svátosti smíření. Zpovídal P. Artur a také vzácný host – pan biskup Karel Herbst. Součástí programu byla také společná modlitba růžence. V 9:30 jsme všichni slavili mši sv., při které většina přítomných přijala svátost nemocných. Následovala velice zajímavá beseda s panem biskupem.

Čas rychle utekl a bylo třeba dodat potravu i tělu, nejen duchu. Rodiny Borských, Jeništů, Hobzů a jejich pomocníci připravili vynikající oběd, po kterém se mnozí ještě zdrželi na zazpívání a popovídání si.

Byl to opět velice vydařený den. Díky všem, kdo ho připravili.

Ivana Lukášová