DĚTSKÝ KARNEVAL 2019

Aby děti nezaostaly za dospěláky, kteří oslavovali na Farním společenském večeru, mají také svůj Dětský karneval. Celé sobotní odpoledne se děti bavily v sále u sv. Václava. Maskovaných dítek se sešla spousta, věk od několika měsíců až po téměř dospělé. Ti starší už byli zapojeni jako pomocníci při plnění úkolů. Byly připraveny různé soutěže a hry, samozřejmě nechyběly krásné odměny.

Pro žíznivé a hladové byly nachystány bohatě prostřené stoly.

Moc děkujeme všem, kdo celé odpoledne pečlivě připravili a zorganizovali. Je jen velká škoda, že to byli také pouze oni, kdo po hezkém odpoledni zůstal v sále, aby ho uklidil a připravil pro další akci.

Iva Lukášová