FARNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER 2019

Téma letošního farního společenského večera bylo „V barvách trikolóry“, vzpomínka na 100 let naší republiky.

Letos se večera bohužel nemohli zúčastnit naši neslyšící přátelé. Bylo jim to líto a slíbili, že příští rok zase určitě přijdou.

Na poslední chvíli musela svou účast odvolat i dlouho domluvená hudební skupina, ale ani to nebyl pro náš skvělý organizační tým problém a podařilo se jim zajistit náhradu.

Program byl, jako každoročně, skvělý. Nechyběly tradiční akce jako „tombola“, „dražba“ upečených slaných a sladkých dobrot, malé předtančení v podání Vaška Borského s partnerkou, pro zpestření večera se konaly i volby včetně předvolební kampaně a agitace.

Všichni mi jistě dají za pravdu, že vrcholem celého večera bylo předtančení v podání vršovického „dabl“ noneta, tedy 18 našich přátel, kterým se ve volném čase a po večerech podařilo nacvičit něco úžasného. V několikaminutovém  tanečním vystoupení se promítlo celých 100 let naší republiky. Vše za doprovodu krásné hudby, jednotlivé obrazy byly výstižné, vtipné, ale i dojemné. Bylo tu SUPER!!!!

Děkujeme!

Iva a Jarda Lukášovi