Párkování 2019

Tříkráloví koledníci se letos opět sešli v sále u sv. Václava na tradičním „párkování“. Všichni usedli kolem bohatého stolu, kde hlavním chodem byly samozřejmě párky – výborné, se sýrem.

Hanka Kučerová jménem Charity všem koledníkům poděkovala, všichni dostali malý dárek a také trochu vitamínů (mandarinku) „na cestu“. Nechyběla samozřejmě ani tipovací soutěž – všichni odhadovali, kolik peněz se ve farnosti podařilo letos vybrat.

Koncem ledna, když byly na ústředí Charity spočítány vybrané peníze ze všech kasiček, dozvěděli jsme se, že se v naší farnosti vybralo neuvěřitelných 74 431 Kč!!! Nejlepší tipařkou byla (stejně jako v minulém roce) Liduška Müllerová.

Iva Lukášová