PŘÍPRAVA NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ 2019

V polovině května sedm dětí z naší farnosti přistoupí poprvé ke stolu Páně. Při dětské mši sv. v neděli 3. února P. Artur představil tyto děti farníkům. Každé z dětí dostalo velkou svíčku. Tyto svíce jsou společně se jmény dětí umístěny u bočního oltáře a zapalují se při každé mši svaté.

Celá farnost se spojila v modlitbě za tyto naše malé farníky.

Iva Lukášová