Svatováclavský průvod 2018

Stejně jako v minulých letech přijel do naší farnosti v předvečer svého svátku sám svatý Václav s družinou.
Našeho světce u kostela sv. Mikuláše přivítala hudbou a zpěvem farní schola. Průvod velkého množství dětí a dospělých v čele se sv. Václavem na koni a jeho doprovodem se pak vydal Moskevskou ulicí směrem k Čechovu náměstí.  U Husova sboru pozdravila vzácnou návštěvu Lenka Svobodová hrou na hoboj. K průvodu se zde také připojili dva trubači, kteří průjezd sv. Václava ohlašovali hraním slavnostních fanfár. U kostela sv. Václava uvítal průvod svým zpěvem farní sbor.  Zkušení šermíři svedli souboj s meči (všichni přežili), zazněl Svatováclavský chorál, děti  i dospělí zhlédli divadelní představení v podání našich zkušených loutkoherců Hanky, Luďka a Jiřinky a děti měly také možnost se projet na ponících. Na závěr zahrála kapela Missa.

Díky patří všem, kdo se podíleli na přípravě a realizaci celé akce, za zapůjčení koní a poníků, zpěv a hraní, ozvučení, závěrečný úklid atd. Nelze poděkovat jmenovitě všem, ale musíme jmenovat alespoň hlavního organizátora a tím je náš pastorační asistent Martin. Bez něj by se většina takovýchto akcí ve farnosti asi vůbec neuskutečnila. Takže DÍKY!