VELKÝ PÁTEK 2019

Den, kdy zemřel Kristus.

Kříž v kostele je zahalený. Celé bohoslužbě předchází modlitba křížové cesty. Zpívají se pašije a modlíme se modlitbu za celý svět. Následuje uctívání kříže a sv. přijímání.

Iva Lukášová