Nedělní oznámení

OZNÁMENÍ – Neděle 21. června – 12. neděle v mezidobí

 • Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli bude Svatopetrská sbírka na bohoslovce. Všem dárcům děkujeme!
 • Zveme na tradiční Prokopskou pouť na Sázavu, v sobotu 27. 6. Info na nástěnce, ve Vinici a u Ivana Menouška.
 • Od 1. července do 31. srpna platí prázdninový rozpis bohoslužeb: v neděli bude jedna eucharistie v 9:30, další mše svaté budou v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Mikuláše a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše. Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou u sv. Václava, nebo dle osobní domluvy s knězem.
 • Stále ještě máme volná místa na letošním farním táboře, který proběhne od 2. do 9. srpna v Jesenici u Rakovníka. Cena je 2000,- Kč. V případě zájmu kontaktujte Nicole Hamplovou, nebo pastoračního asistenta (kontakty a přihláška ke stažení na webu farnosti).
 • V neděli 20. září plánujeme uspořádat farní den se společným obědem. Slavnost to bude veliká a nevídaná, takže již nyní doporučujeme učinit si velký červený kroužek v kalendáři. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

Z liturgického kalendáře: středa 24. června – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele * neděle 28. června13. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 14. června – Slavnost Těla a Krve Páně

 • Dnešní i příští sbírka budou na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Dnes na mši v 10:30 příjme 10 dětí z naší farnosti poprvé Tělo Páně. Po mši v 10:30 jste všichni zváni na kafe po mši a společnou oslavu prvokomunikantů.
 • V úterý 16. června v 19:00 bude společné setkání pastorační a ekonomické rady, tentokráte v sále sv. Václava.
 • 18. června v 18:00 bude v evangelickém sboru v Tulské ulici další ekumenická bohoslužba za účasti místního husitského, evangelického a katolického kněze. Všechny srdečně zveme.
 • Od čtvrtka 18.6. do neděle 21. 6. 2020 bude část našich farníků na sportovním víkendu rodin známém též jako tělesná obnova. Prosíme tedy o modlitby.
 • Zveme na tradiční Prokopskou pouť na Sázavu, v sobotu 27. 6. Info na nástěnce, ve Vinici a u Ivana Menouška.
 • Od 1. července do 31. srpna platí prázdninový rozpis bohoslužeb: v neděli bude jedna eucharistie v 9:30, další mše svaté budou v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Václava a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše. Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou u sv. Václava, nebo dle osobní domluvy s knězem.

Z liturgického kalendáře: pátek 19. června – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova * sobota 20. června – Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie * neděle 21. června12. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 6. června – Slavnost Nejsvětější Trojice

 • Dnešní i příští sbírka budou na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Slavnost Těla a Krve Páně budeme v naší farnosti slavit v neděli 14. 6. 11. 6. v 17:00 je možné se zúčastnit průvodu v katedrále sv. Víta.
 • První svaté přijímání dětí z naší farnosti proběhne 14. června na mši v 10:30. Po mši bude následovat slavnostní „farní kafe“ na které jsou všichni farníci srdečně zváni. Jelikož bude farní kafe fungovat zároveň jako hostina prvokomunikantů, vyzýváme tímto všechny vaření a pečení schopné farníky, aby se chopili příležitosti a pomohli našim novým spolustolovníkům ke vskutku nevšednímu zážitku. Vítány jsou slané i sladké příspěvky.
 • 18. června v 18:00 bude v evangelickém sboru v Tulské ulici další ekumenická bohoslužba za účasti místního husitského, evangelického a katolického kněze. Všechny srdečně zveme.
 • Rodiny s dětmi jakéhokoliv věku zveme již  na sedmý ročník Tělesné obnovy na prodloužený víkend 18.6.– 21.6.2020 (čtvrtek večer až neděle odpoledne) v areálu Karlovy univerzity. v Horním Poříčí (mezi Strakonicemi a Horažďovicemi) Akce je vhodná i pro neúplné rodiny a pro rodiny, jejichž někteří členové nejsou „praktikující“. Přihlásit se můžete do 8.června 2020. Další informace ve Vinici, na farním webu a na letáčcích na v zadní části kostela.
 • Zveme na tradiční Prokopskou pouť na Sázavu, v sobotu 27. 6. Info na nástěnce, ve Vinici a u Ivana Menouška.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 11. června – Památka sv. Barnabáše, apoštola * sobota 13. června – Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve * neděle 14. červnaSlavnost Těla a Krve Páně

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 31. května – Slavnost seslání Ducha Svatého

 • Dnešní i příští sbírka budou na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na včerejší vigilii a prosíme o modlitbu za naše tři novokřtěnce, Mariána, Davida a Zdeňka.
 • Vyšla nová Vinice.
 • Bohoslužby se u nás již konají dle běžného rozpisu.
 • Opět se uskuteční setkání seniorů na faře při čaji a to ve čtvrtek
  4. června 2020 po ranní mši sv., t.j. asi v 9 hodin. Bude se hovořit o Mariánské pouti Prahou, která bývá na přelomu května a června. Letos se bude konat v sobotu 6. června a začne mší svatou v 10 hodin v kostele u kapucínů vedle Lorety. Mši svaté předsedá apoštolský nuncius arcibiskup Charles D. Balvo. Jedna ze zastávek pouti bude na Staroměstském náměstí u Mariánského sloupu. Proto budeme na setkání mluvit i o sloupu. Srdečně zveme!
 • První svaté přijímání dětí z naší farnosti proběhne 14. června na mši v 10:30.
 • Rodiny s dětmi jakéhokoliv věku zveme již  na sedmý ročník Tělesné obnovy na prodloužený víkend 18.6.– 21.6.2020 (čtvrtek večer až neděle odpoledne) v areálu Karlovy univerzity. v Horním Poříčí (mezi Strakonicemi a Horažďovicemi) Akce je vhodná i pro neúplné rodiny a pro rodiny, jejichž někteří členové nejsou „praktikující“. Přihlásit se můžete do 8.června 2020. Další informace ve Vinici, na farním webu a na letáčcích na v zadní části kostela.
 • Zveme na tradiční Prokopskou pouť na Sázavu, v sobotu 27. 6. Info na nástěnce, ve Vinici a u Ivana Menouška.

Z liturgického kalendáře: pondělí 1. červnaPamátka Panny Marie, Matky církve * středa 3. června – Památka sv. Karla Lwangy a druhů mučedníků * čtvrtek 4. června – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze * pátek 5. června – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka * neděle 7. červnaSlavnost Nejsvětější Trojice

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 24. května 7. neděle velikonoční

 • Dnešní i příští sbírka budou na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • V sobotu 30. května bude v kostele sv. Václava od 20:00 vigilie
  v předvečer Slavnosti Seslání Ducha Svatého. Na ní budou též pokřtěni naši letošní katechumeni. V neděli 31. května na Slavnost Seslání Ducha Svatého už budou pouze dvě nedělní bohoslužby, dle běžného rozpisu, tedy v 8:30 a 10:30.
 • První svaté přijímání dětí z naší farnosti proběhne 14. června na mši v 10:30.
 • Opět se uskuteční setkání seniorů na faře při čaji a to ve čtvrtek
  4. června 2020 po ranní mši sv., t.j. asi v 9 hodin. Bude se hovořit o Mariánské pouti Prahou, která bývá na přelomu května a června. Letos se bude konat v sobotu 6. června a začne mší svatou v 10 hodin v kostele u kapucínů vedle Lorety. Mši svaté předsedá apoštolský nuncius arcibiskup Charles D. Balvo. Jedna ze zastávek pouti bude na Staroměstském náměstí u Mariánského sloupu. Proto budeme na setkání mluvit i o sloupu. Srdečně zveme!

Z liturgického kalendáře: úterý 26. května – Památka sv. Filipa Neriho, kněze * sobota 30. května – Památka sv. Zdislavy * neděle 31. května – Slavnost Seslání Ducha Svatého

Přejeme všem požehnanou velikonoční dobu!

OZNÁMENÍ – Neděle 10. května 5. neděle velikonoční

 • Od pondělí 11. května se počet povolený návštěvníků bohoslužeb zvedá na 100. Bohoslužby ve všední dny se nadále konají dle běžného rozpisu:
  • v úterý v 18:00 v kostele sv. Mikuláše,
  • ve středu v 18:00 v kostele sv. Václava,
  • ve čtvrtek v 8:00 v kostele sv. Mikuláše,
  • v pátek v 18:00 v kostele sv. Václava,
  • a v sobotu v 8:00 v kostele sv. Mikuláše.
  • Příležitost k setkání s knězem a k svátosti smíření je vždy ve středu a v pátek od 17:30 přede mší svatou v kostele sv. Václava.
 • V neděli 17. 5. budou tři bohoslužby u sv. Václava, a to v 8:00 v 9:30 a v 11:00 (pro rodiny s dětmi). Přidáním třetí bohoslužby chceme zamezit překročení počtu 100 návštěvníků na jedné bohoslužbě.
 • Farnost se letos nezúčastní Noci kostelů. Zrušen je také jarní termín farního výletu a Den dětí. Termín prvního svatého přijímání dětí domlouváme momentálně s rodiči. Možnost uspořádat sportovní víkend rodin – tělesnou obnovu, organizátoři stále zjišťují a vyjednávají.
 • Aktuální informace o změnách zveřejňujeme průběžně na farním webu a facebooku.

Z liturgického kalendáře: úterý 12 května – Svátek výročí posvěcení katedrály * čtvrtek 14. května – Svátek sv. Matěje, apoštola * sobota 16. května – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech * neděle 17. května – 6. neděle velikonoční.

Přejeme všem požehnanou velikonoční dobu!

OZNÁMENÍ – Neděle 3. května – 4. neděle velikonoční

 • Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 280828389/0800. Děkujeme!
 • Stále zůstává v platnosti možnost navštívit bohoslužby ve všední den (s účastí maximálně 15 lidí) Bohoslužby se konají v pravidelných časech, tedy:
  • v úterý v 18:00 v kostele sv. Mikuláše,
  • ve středu v 18:00 v kostele sv. Václava,
  • ve čtvrtek v 8:00 v kostele sv. Mikuláše,
  • v pátek v 18:00 v kostele sv. Václava
  • a v sobotu v 8:00 v kostele sv. Mikuláše.
  • Příležitost k setkání s knězem a k svátosti smíření je vždy ve středu a v pátek od 17:30 přede mší svatou v kostele sv. Václava.
 • Nedělní bohoslužby s účastí veřejnosti se prozatím nekonají a jsou přenášeny on-line na webu farnosti: www.farnostvrsovice.cz, předpokládáme, že nedělní bohoslužby s účastí lidu by mohly znovu začít fungovat od poloviny května a o podrobnostech budeme informovat příští neděli.
 • Farnost se letos nezúčastní Noci kostelů. Zrušen je také jarní termín farního výletu.
 • Aktuální informace o změnách zveřejňujeme průběžně na farním webu a facebooku.

Z liturgického kalendáře: neděle 10 května – 5. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnanou velikonoční dobu!

OZNÁMENÍ – Neděle 19. dubna – 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

 • Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 280828389/0800. Děkujeme!
 • Vzhledem k prodloužení přísných omezení neproběhnou ani v příštím týdnu v kostele žádné bohoslužby pro veřejnost. Odpadají také veškeré farní akce a aktivity. Nedělní bohoslužby přenášíme on-line na našich webových stránkách.
 • Protože je dovolena pouze individuální duchovní péče, věřící, se mohou, především ohledně svátostí a duchovního rozhovoru obracet přímo na faráře.
 • Potřebujete-li nákup, informace, nebo víte-li o někom potřebném, můžete se nám ozvat též na: tel:702075417, e- mail: asistent@farnostvrsovice.cz
 • Aktuální informace o změnách stejně jako nejrůznější texty a podklady pro domácí spiritualitu, zveřejňujeme průběžně na farním webu a facebooku.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 23. dubnaSvátak sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze * sobota 25. dubna – Svátek sv. Marka, evangelisty * neděle 26. dubna 3. neděle Velikonoční.

Přejeme všem požehnanou velikonoční dobu!

Oznámení – neděle 12. dubna – Slavnost zmrtvýchvstání Páně

 • Upozorňujeme na možnost přispívat na provoz a potřeby farnosti převodem na farní účet 280828389/0800. Děkujeme!
 • Protože stále nebyla zrušena přísná omezení pohybu a sdružování, nekonají se v naší farnosti zatím žádné bohoslužby, ani aktivity pro veřejnost.
 • Protože je dovolena pouze individuální duchovní péče, věřící, se mohou, především ohledně svátostí a duchovního rozhovoru obracet přímo na faráře.
 • Potřebujete-li nákup, informace, nebo víte-li o někom potřebném, můžete se nám ozvat též na: tel:702075417,
  e-
  mail: asistent@farnostvrsovice.cz.
 • Aktuální informace o změnách, stejně jako nejrůznější texty
  a podklady pro domácí spiritualitu, zveřejňujeme průběžně na farním webu a facebooku.
 • Protože se nepotkáme před kostelem a nepopřejeme si požehnané Velikonoce osobně, vyzvali jsme na webu a v informačním mailu farníky, aby nám svá přání nahráli a zaslali. Na titulní stránce webu farnosti, v aktualitách, by touto dobou již měl být vidět odkaz na video poskládané z krátkých pozdravů jednotlivých farníků.

Přejeme všem požehnané Velikonoce!

OZNÁMENÍ – Neděle 5. dubna – Květná (Pašijová) neděle

 • Tuto i příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 280828389/0800. Děkujeme!
 • Vzhledem k prodloužení přísných omezení neproběhnou ani ve svatém týdnu v kostele žádné akce pro veřejnost. Po dobu karantény a omezení volného pohybu, odpadají veškeré farní akce a aktivity, věřící jsou vyzýváni aby slavili neděli v rodinném kruhu, podklady pro rodinnou liturgii jsou na farním webu.
 • Protože je dovolena pouze individuální duchovní péče, věřící, se mohou, především ohledně svátostí a duchovního rozhovoru obracet přímo na faráře.
 • Potřebujete-li nákup, informace, nebo víte-li o někom potřebném, můžete se nám ozvat též na: tel:702075417, e- mail: asistent@farnostvrsovice.cz
 • Aktuální informace o změnách stejně jako nejrůznější texty a podklady pro domácí spiritualitu, zveřejňujeme průběžně na farním webu a facebooku.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 9. dubna – Zelený čtvrtek * pátek 10. dubna – Velký pátek * sobota 11. dubna – Bílá sobota * neděle 12. dubna – Slavnost zmrtvýchvstání Páně.

Přejeme všem požehnaný svatý týden!