Nedělní oznámení

OZNÁMENÍ – Neděle 29. března – 5. neděle postní

 • Tuto i příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 280828389/0800. Děkujeme!
 • Na webu je další materiál k postním modlitebním buňkám (který je nyní možné využít v rodinném kruhu, nebo k osobní meditaci).
 • Po dobu karantény a omezení volného pohybu, odpadají veškeré farní akce a aktivity, věřící jsou vyzýváni aby slavili neděli v rodinném kruhu, podklady pro rodinnou liturgii jsou na farním webu.
 • Vzhledem k tomu, že je dovolena pouze individualní duchovní péče, věřící, se mohou, především ohledně svátostí a duchovního rozhovoru obracet přímo na faráře.
 • Potřebujete-li nákup, informace, nebo víte-li o někom potřebném, můžete se nám ozvat též na: tel:702075417,
  e- mail:asistent@farnostvrsovice.cz
 • Způsob slavení Velikonoc v naší farnosti bude záviset na vývoji situace a bude zveřejněn na webových stránkách v pozdějším termínu.
 • Aktuální informace o změnách zveřejňujeme průběžně na farním webu a facebooku.
 • Na farním webu a facebooku lze najít odkazy na tipy pro domácí nedělní liturgii a postní spiritualitu.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 2. dubna – Pamáka Sv. Františka z Pauly, poustevníka * sobota 4. dubna – Památka Sv. Izidora, biskupa a učitele církve  * neděle 5. dubna – 6. neděle postní, Květná neděle.

Přejeme všem požehnanou postní dobu!

OZNÁMENÍ – Neděle 22. března – 4. neděle postní

 • Tuto neděli vybíráme na charitní činnost v diecézi. Příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 280828389/0800. Děkujeme!
 • Potřebujete-li nákup, radu, duchovní službu, nebo víte-li o někom potřebném, ozvěte se nám: tel:702075417, e-mail: asistent@farnostvrsovice.cz
 • Vzhledem k výjimečnému stavu odpadají některé, po dobu omezení volného pohybu pak veškeré farní akce a aktivity:
  • Ruší se postní duchovní obnovy, cyklus přednášek „Zimní večery“, den seniorů a nemocných, ozvěny Štěkně, farní bruslení na Hase, loutkové divadélko na faře a dámský večer i setkání seniorů při čaji.
  • V neděli, po dobu omezení volného pohybu NEBUDE OTEVŘENÝ KOSTEL.
  • Bohoslužby a křížové cesty ve všední den ODPADAJÍ po dobu omezení volného pohybu, po celou dobu výjimečného stavu se ruší nedělní bohoslužby pro veřejnost. Věřící jsou dle vyjádření biskupů po dobu výjimečného stavu dispensováni (oproštěni) od povinnosti účastnit se nedělních bohoslužeb.
  • Po dobu omezení volného pohybu (karantény) se ruší i všechny kroužky a pravidelné aktivity.
  • Aktuální informace o změnách zveřejňujeme průběžně na farním webu a facebooku.
 • Na farním webu a facebooku lze najít odkazy na tipy pro domácí nedělní liturgii a postní spiritualitu.

Z liturgického kalendáře: středa 25. březnaSlavnost Zvěstování Páně * neděle 29. března – 5. neděle postní.

Přejeme všem požehnanou postní dobu!

OZNÁMENÍ – Neděle 15. března – 3. neděle postní

 • Tuto neděli vybíráme na provoz a potřeby vršovické farnosti. Příští neděli bude sbírka na charitní činnost v diecézi. Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 280828389/0800. Děkujeme!
 • Postní duchovní cesta pro děti a materiály pro postní modlitební buňky budou ke stažení na farním webu a facebooku. Namísto klasických stkání ve skupině tentokráte doporučujeme spíše jen rodinné setkání nebo individuální meditaci.
 • Vzhledem k výjimečnému stavu odpadají některé farní akce a aktivity:
 • Ruší se postní duchovní obnovy, cyklus přednášek „Zimní večery“, den seniorů a nemocných, ozvěny Štěkně a farní bruslení na Hase.
 • Bohoslužby a křížové cesty ve všední den zůstávají dle platného rozpisu, (návštěvnost je pod 30 lidí), ruší se ale nedělní bohoslužby pro veřejnost. Věřící jsou dle vyjádření biskupů po dobu výjimečného stavu dispensováni od povinnosti účastnit se nedělních bohoslužeb.
 • V neděli bude kostel otevřen od 8 do 12 hodin k soukromé modlitbě, svátosti smíření a k sv. přijímání.
 • Nedělní bohoslužba bude přenášena v přímém přenose on-line na farním webu a facebooku v 9:30. V této době bude kapacita kostela hlídána a více než 30 osob nebude vpuštěno, proto se pokuste naplánovat si případnou návštěvu kostela na jinou hodinu.
 • Zrušení či zachování kroužků náboženství je na dohodě s konkrétním katechetou.
 • Aktuální informace o změnách zveřejňujeme průběžně na farním webu a facebooku.

Z liturgického kalendáře: čtvrtek 19. březnaSlavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, doporučený svátek * neděle 22. března – 4. neděle postní.

Přejeme všem požehnanou postní dobu!

OZNÁMENÍ – Neděle 8. března – 2. neděle postní

 • Tuto i příští neděli vybíráme na provoz a potřeby vršovické farnosti. Děkujeme! Je také možno přispět do kasičky na postní almužnu.
 • V kostelích na stolcích jsou postní kasičky k rozebrání, případnému plnění a odevzdání v kostele nejlépe ve svatém týdnu.
 • Tuto a příští neděli probíhá charitativní dětský bazárek. Výtěžek celé akce bude využit na hlídače během podzimních manželských exerciciích. Nerozebrané oblečení bude následně postoupeno pro dětský bazar v domově Sue Ryder 21. 3. 2020.  
 • Den seniorů a nemocných bude letos v sobotu 28. března za účasti známého autora duchovní literatury, psychiatra, kněze Jaroslava Maxmiliána Kašparů.
 • Rovněž v sobotu 28.3. ve 14:00 proběhne další farní bruslení na stadionu Hasa. Rozpočítaná cena pronájmu stadionu vychází jako minule: dospělí, (15 let a více) za 100,-, děti, do 4 let včetně, zadarmo, ostatní za 50,-.
 • Ve čtvrtek 12. března v 18:00 bude v sále beseda s architektem Norbertem Schmidtem a liturgikem Janem Rücklem o moderních kostelích.
 • Ozvěny Štěkně se konají 21. 3. od 13 hodin v sále sv. Václava. Setkání je určené pro manželské páry, které se neúčastnily podzimního setkání ve Štěkni, nebo nemůžou jet na více dní a chtěli by se na chvilku v manželství zastavit a být spolu. Stále je ještě možné se přihlašovat u Vladimíra Jeništy, nebo na vladajen@gmail.com.

Z liturgického kalendáře: neděle 15. března3. neděle postní.

Přejeme všem požehnanou postní dobu!

OZNÁMENÍ – Neděle 9. února – 5. neděle v mezidobí

 • Tuto i příští neděli budeme vybírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Dnes při mši svaté v 10:30 bude požehnáno dětem připravujícím se v naší farnosti na první svaté přijímání.
 • V úterý 11. února se v 19:00 sejde na faře pastorační rada.
 • Ve čtvrtek 13. února v 18:00 proběhne další beseda s významnou křesťanskou osobností na odborné téma dotýkající se křesťanské identity. Tentokráte nás navštíví meteorolog, vysokoškolský pedagog, komunální politik a dlouholetý člen pastorační rady farnosti Vršovice, RNDr. Miloslav Müller, Ph.D., známý též jako Míla Müller mladší. Srdečně zveme.
 • O týden později, 20. února v 18:00 proběhne beseda s filosofem Stanislavem Sousedíkem.
 • Farní charitativní bazar dětského oblečení proběhne 8. a 15. 3. 2020.

Z liturgického kalendáře: pondělí 10. únorapamátka sv. Scholastiky, panny * neděle 16. února – 6. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 2. února – Svátek Uvedení Páně do chrámu

 • Tuto i příští neděli budeme vybírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Setkání seniorů na faře při čaji se bude konat ve čtvrtek 6.února po ranní mši svaté u sv.Mikuláše, t.j. asi v 9 hodin. Téma setkání bude „Zakládání církevních škol, např. Křesťanského gymnázia v Praze 10“. Promluví bývalá ředitelka gymnázia, paní Kamila Müllerová. Srdečně zveme.
 • Ve čtvrtek 6. února v 18:00 proběhne v kostele sv. Václava koncert hudebního souboru Gemini musicales, hrajícího středověké, renesanční a barokní skladby na dobové nástroje s autentickým dobovým přednesem. Vstup je zdarma, srdečně zveme a za případnou pomoc s propagací děkujeme.
 • V sobotu 8. února od 14:00 do 16:00 proběhne opět farní bruslení. Aby se stadion zaplatil, ceny jsou propočteny na 100,- pro dospělého (nad 15 let), děti do čtyř let (včetně) zadarmo, ostatní za 50. Svůj zájem dejte co nejdříve vědět Pavlu Krylovi na pavel@kryl.eu.
 • Ve čtvrtek 13. února v 18:00 proběhne další beseda s významnou křesťanskou osobností na odborné téma dotýkající se křesťanské identity. Tentokráte nás navštíví meteorolog, vysokoškolský pedagog, komunální politik a dlouholetý člen pastorační rady farnosti Vršovice, RNDr. Miloslav Müller, Ph.D., známý též jako Míla Müller mladší. Srdečně zveme.
 • Farní charitativní bazar dětského oblečení proběhne 8. a 15. 3. 2020.

Z liturgického kalendáře: středa 5. únorapamátka sv. Agáty, panny a mučednice * čtvrtek 6. února – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků * neděle 9. února – 5. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 26. ledna – 3. neděle v mezidobí

 • Tuto i příští neděli budeme vybírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Děkujeme Vláďovi Jeništovi a všem, kteří se podíleli na přípravě včerejšího společenského večera.
 • Ve čtvrtek 30. 1. v 18:00 zahájíme v kostele sv. Václava výstavu fotografa Jiřího Škocha, výrazného umělce z „petrkovského okruhu“ a dlouholetého vršovického farníka. Úvodního slova se ujme malíř a kunsthistorik David Bartoň, o hudební doprovod se postará Štěpán Škoch. Srdečně zveme!
 • Ve čtvrtek 6. února v 18:00 proběhne rovněž v kostele sv. Václava koncert hudebního souboru Gemini musicales, hrajícího středověké, renesanční a barokní skladby na dobové nástroje s autentickým dobovým přednesem. Vstup je zdarma, srdečně zveme a za případnou pomoc s propagací děkujeme.
 • V sobotu 8. února od 14:00 do 16:00 proběhne opět farní bruslení. Aby se stadion zaplatil, ceny jsou propočteny na 100,- pro dospělého (nad 15 let), děti do čtyř let (včetně) zadarmo, ostatní za 50. Svůj zájem dejte co nejdříve vědět Pavlu Krylovi na pavel@kryl.eu.
 • Srdečně zveme na společné zájezdy farníků z vršovické a čakovické farnosti. Do Dolomit v termínu 22. – 29. 8. za 3500 kč + 120 euro, nebo letecky do Gruzie 14. – 25. 9. 2020. Předběžná cena je cca 18 – 21 000. Podrobnosti na plakátcích na nástěnce. Další informace a přihlášky: Olga Polanská 604 208 771 olga.polanska@seznam.cz

Z liturgického kalendáře: úterý 28. lednapamátka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve * pátek 31. ledna – památka sv. Jana Boska, kněze * neděle 2. února – Svátek Uvedení Páně do chrámu.

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 12. ledna – Svátek Křtu Páně

 • Tuto i příští neděli budeme vybírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Ve čtvrtek 16. ledna v 18:00 začne druhá sezóna Zimních večerů u sv. Václava, koncertem písničkáře Slávka Klecandra (frontmana skupiny Oboroh). Po koncertě jsou všichni zváni na sklenku vína a drobné pohoštění. Akce je zdarma. Srdečně zveme a děkujeme za šíření zprávy dále!
 • V sobotu 18. ledna zveme na dětský karneval. Od 15:00 v sále sv. Václava. Hry, soutěže o ceny, dětské občerstvení a spolčená tancovačka… vstup v maskách samozřejmě vítán. Budeme vděční za případné příspěvky do občerstvení.
 • V úterý 21. ledna v 19:00 bude na faře setkání pastorační rady.
 • Ve středu 22. ledna v 19:00 bude na faře setkání týmu katechetů.
 • Ve čtvrtek 23. ledna v 18:00 zveme na besedu s religionistou Zdeňkem Vojtíškem o nových duchovních cestách. V přednášce bude charakterizována současná neinstituční (necírkevní) religiozita a naznačeny příčiny a souvislosti jejího vzniku, atraktivnosti a růstu. Podíváme se ale i na nová náboženská společenství a zjistíme, že některá z nich se již institucionalizovala a v české společnosti i etablovala. Následuje jako vždy diskuze a pohoštění.
 • V pátek 24. ledna od 19:00 jste opět zváni do kulturního domu Barikádníků na společenský večer vršovické farnosti, tentokrát na téma Hrdinové našeho dětství. Čeká Vás živá kapela, taneční parket, překvapivá a nevídaná vystoupení našich farníků, dobročinná dražba domácích specialit, volba krále a královny plesu a další překvapení. Příchod v tematickém kostýmu či masce je vítán, ale není podmínkou. V.I.P. pozvánky jsou k dispozici u Vládi Jeništy, mail: vladajen@gmail.com
 • V sobotu 8. února od 14:00 do 16:00 proběhne opět farní bruslení. Aby se stadion zaplatil, ceny jsou propočteny na 100,- pro dospělého (nad 15 let), děti do čtyř let (včetně) zadarmo, ostatní za 50. Svůj zájem dejte co nejdříve vědět Pavlu Krylovi na pavel@kryl.eu.
 • Srdečně zveme na společné zájezdy farníků z vršovické a čakovické farnosti. Do Dolomit v termínu 22. – 29. 8. za 3500 kč + 120 euro, nebo letecky do Gruzie 14. – 25. 9. 2020. Předběžná cena je cca 18 – 21 000. Podrobnosti na plakátcích na nástěnce. Další informace a přihlášky: Olga Polanská 604 208 771 olga.polanska@seznam.cz
 • Arcibiskupství vypisuje nový kurz pro služebníky eucharistie, který bude probíhat každou středu během ledna od 8. ledna 2020 vždy od 19.00 v Pastoračním středisku v Praze 6 – Dejvicích, Kolejní 4. Přihlášky jsou na webu arcibiskupství pražského, zájemci, kteří by chtěli ve farnosti vykonávat eucharistickou službu, se mohou ozvat faráři.

Z liturgického kalendáře: sobota 18. ledna – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů * neděle 19. ledna – 2. neděle v mezidobí

Přejeme všem požehnaný týden!

OZNÁMENÍ – Neděle 5. ledna – 2. neděle po Narození Páně

 • Tuto i příští neděli budeme vybírat na provoz a potřeby naší farnosti. Po mši sv. budou koledníci 3králové sbírky vybírat peníze před kostelem. Děkujeme!
 • Máme nedostatek koledníků 3králové sbírky na nastávající týden. Prosíme ty, kdo by byli ochotni se ještě zapojit, ať se přihlásí na kontakty naší farní charity.
 • V pondělí 6. ledna na slavnost Zjevení Páně bude bohoslužba se svěcením vody, kadidla a křídy v 18:00 u sv. Václava
 • Ve čtvrtek 16. ledna v 18:00 začne druhá sezóna Zimních večerů u sv. Václava, koncertem Slávka Klecandra. Cyklus přednášek a hudebních poběží každý čtvrtek až do konce března a mezi dalšími potvrzenými hosty jsou např. Gemini musicales, profesor Stanislav Sousedík, docent Zdeněk Vojtíšek zabývající se studiem nových náboženských hnutí a pomocí obětem sekt a další.
 • V sobotu 18. ledna zveme na dětský karneval. Od 15:00 v sále sv. Václava. Hry, soutěže o ceny, dětské občerstvení a spolčená tancovačka… vstup v maskách samozřejmě vítán.
 • V pátek 24. ledna od 19:00 jste opět zváni do kulturního domu Barikádníků na společenský večer vršovické farnosti, tentokrát na téma Hrdinové našeho dětství. Čeká Vás živá kapela, taneční parket, překvapivá a nevídaná vystoupení našich farníků, dobročinná dražba domácích specialit, volba krále a královny plesu a další překvapení. Příchod v tematickém kostýmu či masce je vítán, ale není podmínkou. V.I.P. pozvánky jsou k dispozici u Vládi Jeništy, mail: vladajen@gmail.com
 • V sobotu 8. února od 14:00 do 16:00 proběhne opět farní bruslení. Aby se stadion zaplatil, ceny jsou propočteny na 100,- pro dospělého (nad 15 let), děti do čtyř let (včetně) zadarmo, ostatní za 50. Svůj zájem dejte co nejdříve vědět Pavlu Krylovi na pavel@kryl.eu.
 • Srdečně zveme na společné zájezdy farníků z vršovické a čakovické farnosti. Do Dolomit v termínu 22. – 29. 8. za 3500 kč + 120 euro, nebo letecky do Gruzie 14. – 25. 9. 2020. Předběžná cena je cca 18 – 21 000. Podrobnosti na plakátcích na nástěnce. Další informace a přihlášky: Olga Polanská 604 208 771 olga.polanska@seznam.cz
 • Arcibiskupství vypisuje nový kurz pro služebníky eucharistie, který bude probíhat každou středu během ledna od 8. ledna 2020 vždy od 19.00 v Pastoračním středisku v Praze 6 – Dejvicích, Kolejní 4. Přihlášky jsou na webu arcibiskupství pražského, zájemci, kteří by chtěli ve farnosti vykonávat eucharistickou službu, se mohou ozvat faráři.

Z liturgického kalendáře: pondělí 6. ledna – Slavnost Zjevení Páně * neděle 12. ledna – Svátek Křtu Páně

Přejeme všem požehnanou vánoční dobu!

OZNÁMENÍ – Neděle 22. prosince – 4. neděle adventní

 • Tuto i příští neděli budeme vybírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Děkujeme všem, kteří pomáhali se společným předvánočním úklidem kostela.
 • Prosíme dobrovolníky ochotné pomoci s vánočním hlídáním kostela sv. Mikuláše, aby se zapsali do tabulky za lavicemi. Děkujeme
 • Dnes večer, 22. prosince, vystoupí naše schola na Vánočním koncertu Ondřeje Škocha a hostů v divadle Mana (v Husově sboru na Moskevské ulici). Začátek je v 19:00.
 • V pondělí bude příležitost k svátosti smíření a duchovního rozhovoru u sv. Václava od 16:30 do 18:30 za přítomnost P. Pavla Křížka i Mons. Artura Matuszka.
 • Štědrý den v 16:00 pro rodiny s dětmi a o půlnoci s Českou mší vánoční J. J. Ryby v podání kostelního sboru a hostů. Kostel bude otevřený k modlitbě, ztišení a návštěvě jesliček od 10:00 do 16:00.Na Boží hod bude eucharistie v 8:30 a 10:30, po bohoslužbách bude otevřený kostel do 16:00, kdy, proběhne společné zpívání koled u sv. Václava. 24. i 25. 12 bude kostel otevřen k návštěvě jesliček a tiché modlitbě mezi 10 a 16 hodinou.
 • Ve čtvrtek, na sv. Štěpána bude bohoslužba v 8:30, v pátek, na sv. Jana eucharistie s žehnáním vína v 18:00 bude tentokrát u sv. Václava s následným koštováním v sále. V úterý 31. 12 bude eucharistie na poděkování za uplynulý kalendářní rok v 16:00. 1. lednam na slavnost Matky Boží, bude mše v 8:30 a v 10:30.
 • Ve čtvrtek 2. ledna bude opět setkání seniorů na faře při čaji, po ranní mši svaté, asi v 9 hodin. Bude mluvit paní Věra Beránková, která má zkušenosti z práce v Národním archivu ČR. Promluví na téma: Listiny korunního archivu. Je to příležitost dovědět se víc o nejdůležitějších historických listinách Českého království. Zájemci jsou srdečně zváni.
 • Ve čtvrtek 16. ledna v 18:00 začne druhá sezóna Zimních večerů u sv. Václava, koncertem Slávka Klecandra. Cyklus přednášek a hudebních poběží každý čtvrtek až do konce března a mezi dalšími potvrzenými hosty jsou např. Gemini musicales, profesor Stanislav Sousedík, docent Zdeněk Vojtíšek zabývající se studiem nových náboženských hnutí a pomocí obětem sekt a další.
 • V pátek 24. ledna od 19:00 jste opět zváni do kulturního domu Barikádníků na společenský večer vršovické farnosti, tentokrát na téma Hrdinové našeho dětství. Čeká Vás živá kapela, taneční parket, překvapivá a nevídaná vystoupení našich farníků, dobročinná dražba domácích specialit, volba krále a královny plesu a další překvapení. Příchod v tematickém kostýmu či masce je vítán, ale není podmínkou. V.I.P. pozvánky jsou k dispozici u Vládi Jeništy, mail: vladajen@gmail.com
 • V sobotu 8. února od 14:00 do 16:00 proběhne opět farní bruslení. Aby se stadion zaplatil, ceny jsou propočteny na 100,- pro dospělého (nad 15 let), děti do čtyř let (včetně) zadarmo, ostatní za 50. Svůj zájem dejte co nejdříve vědět Pavlu Krylovi na pavel@kryl.eu.
 • Srdečně zveme na společné zájezdy farníků z vršovické a čakovické farnosti. Do Dolomit v termínu 22. – 29. 8. za 3500 kč + 120 euro, nebo letecky do Gruzie 14. – 25. 9. 2020. Předběžná cena je cca 18 – 21 000. Podrobnosti na plakátcích na nástěnce. Další informace a přihlášky: Olga Polanská 604 208 771 olga.polanska@seznam.cz
 • Arcibiskupství vypisuje nový kurz pro služebníky eucharistie, který bude probíhat každou středu během ledna od 8. ledna 2020 vždy od 19.00 v Pastoračním středisku v Praze 6 – Dejvicích, Kolejní 4. Přihlášky jsou na webu arcibiskupství pražského, zájemci, kteří by chtěli ve farnosti vykonávat eucharistickou službu, se mohou ozvat faráři.

Přejeme všem požehnané Vánoce!