Nedělní oznámení

OZNÁMENÍ – Neděle 22. září – 25. neděle v mezidobí

 • Tuto neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli bude sbírka arcibiskupství na církevní školství. Všem dárcům děkujeme!
 • Děkujeme všem, kteří pomohli s pátečním úklidem kostela.
 • Dospělí zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u faráře.
 • V neděli 6. a 13. října navážeme na úspěšný jarní prodej dětského a mládežnického oblečení, obuvi, hraček, sportovního vybavení, knih apod. Oděvy, obuv, hračky a vše ostatní můžete již nyní nosit do kostela svatého Václava a nechávat v levé části za výstavními panely. Prostor bude označen. Výtěžek celé akce bude využit pro potřeby maminek s dětmi v naší farnosti. Nerozebrané oblečení bude následně postoupeno pro dětský bazar v domově Sue Ryder 19. 10. 2019. 
 • Prosíme rodiče, aby hlásili své děti na kroužky náboženství předem, buď u konkrétních katechetů, nebo třeba e-mailem pastoračnímu asistentovi. Potřebujeme znát přibližné počty zájemců v jednotlivých skupinách.
 • Rovněž je možno se hlásit se na divadelní kroužek s Danou Vackovou, kroužek se bude konat od 10. října vždy ve čtvrtek v 17:45 na faře. Zapsat se je možno i vzadu za lavicemi.
 • V pátek 27. září bude slavnostní bohoslužba k výročí posvěcení kostela u sv. Mikuláše, výjimečně již v 17:00. Po ní bude následovat již tradiční Svatováclavský průvod s koňmi. Srdečně zveme a děkujeme za pomoc s propagací akce.
 • 28. září bude poutní mše v kostele sv. Václava od 8:30. Pravidelná bohoslužba u Mikuláše se proto nekoná. Bohoslužbu se rozhodl navštívit Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., Dr. h. c., který se též ujme kázání.
 • 28. září po mši vyrážíme s mladými farníky na společné přespávání v Zásmukách na zakládající setkání nového spolčátka. Zváni jsou především žáci 7., 8. a 9. tříd. Vítáme i zájemce, kteří na nábožko nechodili. Prosíme hlaste se předem u Martina Peroutky, mail: asistent@farnostvrsovice.cz
 • Srdečně zveme všechny manželské páry, to znamená mladé, staré, ty, co jsou spolu půl roku, nebo padesát let, s ětmi nebo bez dětí, a chtějí pracovat na svém vztahu na setkání, které se letos koná od 25. 10. do 29. 10. ve Štěkni. Letošní téma je: Od kořenů k plodům aneb, odkud jsme, kam jdeme. Přihlašování je přímo i V. Jeništy, na e-mail: vladajen@gmail.com. Kapacita je omezena.

Z liturgického kalendáře pondělí 23. záříPamátka sv. Pia z Pietrelciny, kněze * pátek 27. září – Památka sv. Vincence z Paula, kněze, * sobota 28. září – Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa * neděle 29. září – 26. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 15. září – 24. neděle v mezidobí


 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Dospělí zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u faráře.
 • Prosíme rodiče, aby hlásili své děti na kroužky náboženství předem, buď u konkrétních katechetů, nebo třeba e-mailem pastoračnímu asistentovi. Potřebujeme znát přibližné počty zájemců v jednotlivých skupinách.
 • Rovněž je možno se hlásit se na divadelní kroužek s Danou Vackovou, kroužek se bude konat od října vždy ve čtvrtek v 17:45 na faře. Zapsat se je možno i vzadu za lavicemi.
 • Ve středu 18. 9., na faře v místnosti č. 3, proběhne setkání týmu katechetů a vedoucích mládeže. Prosíme do té doby rodiče o přihlášky na nábožko, abychom věděli jak se letos plní jednotlivé skupinky.
 • V pátek 20. 9. po mši svaté, tedy asi v 18:45, srdečně zveme na bleskový úklid kostela před posvícením.
 • V sobotu 21. 9. v 8:30 bude v kostele sv. Václava slavnostní bohoslužba k výročí posvěcení kostela. Pravidelná bohoslužba u Mikuláše se proto nekoná.
 • V pátek 27. září bude slavnostní bohoslužba k výročí posvěcení kostela u sv. Mikuláše, výjimečně již v 17:00. Po ní bude následovat již tradiční Svatováclavský průvod s koňmi. Srdečně zveme a děkujeme za pomoc s propagací akce.
 • 28. září bude poutní mše v kostele sv. Václava od 8:30. Pravidelná bohoslužba u Mikuláše se proto nekoná.
 • 28. září po mši vyrážíme s mladými farníky na společné přespávání v Zásmukách na zakládající setkání nového spolčátka. Zváni jsou především žáci 7., 8. a 9. tříd. Vítáme i zájemce, kteří na nábožko nechodili. Prosíme hlaste se předem u Martina Peroutky, mail: asistent@farnostvrsovice.cz
 • Srdečně zveme všechny manželské páry, to znamená mladé, staré, ty, co jsou spolu půl roku, nebo padesát let, s ětmi nebo bez dětí, a chtějí pracovat na svém vztahu na setkání, které se letos koná od 25. 10. do 29. 10. ve Štěkni. Letošní téma je: Od kořenů k plodům aneb, odkud jsme, kam jdeme. Přihlašování je přímo i V. Jeništy, na e-mail: vladajen@gmail.com. Kapacita je omezena.
 • Katechetické středisko letos otevírá kurz katechetů. Zájemci o bližší informace se mohou obracet na pastoračního asistenta: asistent@farnostvrsovice.cz

Z liturgického kalendáře: pondělí 16. září – Památka sv. Ludmily, mučednice * pátek 20. září – Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gǒna, kněze, Pavla Chǒng Ha-Sanga a druhů, mučedníků * sobota 21. září Svátek sv. Matouše, apoštola a evnagelisty * neděle 22. září – 25. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 1. září – 22. neděle v mezidobí

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u faráře.
 • Dnes, 1. září, začíná platit rozpis bohoslužeb pro školní rok, bohoslužby u sv. Václava ve středu a v pátek v 18:00, v neděli v 8:30 a v 10:30, bohoslužby u sv. Mikuláše v úterý v 18:00, ve čtvrtek a v sobotu v 8:00. Příležitost k svátosti smíření vždy půl hodiny přede mší u sv. Václava (středa, pátek, neděle).
 • Dnes po bohoslužbě v 10:30 bude možnost konzultací s katechety ohledně kroužků náboženství.
 • V úterý 3. září začínají opět biblické hodiny. Budou se konat každé úterý na faře v místnosti č. 1. Začátek je v 16,45 hod. konec v 17,45 hod. Necháme se oslovit texty Starého zákona o starozákonních prorocích od Mojžíše až po Jana Křitele. Všichni jsou zváni.
 • Letos bude opět možno přihlásit se na divadelní kroužek s Danou Vackovou, kroužek se bude konat od října vždy ve čtvrtek v 17:30 na faře. Zapsat se je možno i vzadu za lavicemi.
 • V úterý 3. září v 19:00 se sejde na faře Pastorační rada.
 • V pátek 27. září pořádá farnost opět Svatováclavský průvod s koňmi. Máte-li možnost umístit plakátek, budeme vděčni za pomoc s propagací. Plakátky jsou vzadu za lavicemi, prosíme však, vyvarujte se černého výlepu.
 • Děkujeme všem, kteří se přihlásili k pomoci s farním kafem. Tabulka s dosud nezajištěnými termíny je vzadu za lavicemi.

Z liturgického kalendáře: úterý 3. září – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve * neděle 8. září – 23. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 25. srpna – 21. neděle v mezidobí


 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u faráře.
 • 1. září začíná platit rozpis bohoslužeb pro školní rok, bohoslužby u sv. Václava ve středu a v pátek v 18:00, v neděli v 8:30 a v 10:30, bohoslužby u sv. Mikuláše v úterý v 18:00, ve čtvrtek a v sobotu v 8:00. Příležitost k svátosti smíření vždy půl hodiny přede mší u sv. Václava (středa, pátek, neděle).
 • V neděli 1. září budou už dvě bohoslužby, při bohoslužbě v 10:30 také školákům a učitelům a možnost konzultací s katechety ohledně kroužků náboženství.
 • V úterý 3. září v 19:00 se sejde na faře Pastorační rada.
 • Termíny kroužků náboženství jsou v tabulce vzadu za lavicemi. Platí předběžné termíny uvedené v prázdninové Vinici, pouze zahajovací víkendové přespávání nově vznikajícího spolča starších školáků se přesouvá z původně avizovaného 14 – 15. 9. na 28 – 29. 9.
 • Děkujeme všem, kteří se přihlásili k pomoci s farním kafem. Tabulka s dosud nezajištěnými termíny je vzadu za lavicemi.

Z liturgického kalendáře: úterý 27. srpna – Památka sv. Moniky * středa 28. srpna – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve * čtvrtek 29. srpna – Památka Umučení sv. Jana Křtitele * neděle 1. září – 22. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 18. srpna – 20. neděle v mezidobí • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u faráře.
 • Do 31. 8. platí prázdninový rozpis bohoslužeb, v neděli je jedna eucharistie od 9.30 u sv. Václava, dále budou bohoslužby v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Václava a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše.
 • V neděli 1. září budou už dvě bohoslužby, při bohoslužbě v 10:30 také školákům a učitelům a možnost konzultací s katechety ohledně kroužků náboženství.
 • Děkujeme všem, kteří se přihlásili k pomoci s farním kafem. Tabulka s dosud nezajištěnými termíny je vzadu za lavicemi.

Z liturgického kalendáře: úterý 20. srpna – Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve * středa 21. srpna – památka sv. Pia X., papeže * čtvrtek 22. srpna – Památka Panny Marie Královny * sobota 24. sepna – Svátek sv. Bartoloměje. Apoštola * neděle 25. srpna – 21. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 4. srpna – 18. neděle v mezidobí

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Připomínáme, že platí prázdninový rozpis bohoslužeb, v neděli je jedna eucharistie od 9.30 u sv. Václava, dále budou bohoslužby v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Václava a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše.
 • Děkujeme všem, kteří se přihlásili k pomoci s farním kafem. Tabulka s dosud nezajištěnými termíny je vzadu za lavicemi.

Z liturgického kalendáře úterý 6. srpna – Svátek Proměnění Páně * pátek 9. srpna – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy * sobota 10. srpna – svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka * neděle 11. srpna – 19. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 28. července – 17. neděle v mezidobí

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Tuto neděli po mši, odjíždějí děti z naší farnosti na týdenní letní farní tábor v klášteře v Zásmukách. Prosíme o modlitby.
 • Připomínáme, že platí prázdninový rozpis bohoslužeb, v neděli je jedna eucharistie od 9.30 u sv. Václava, dále budou bohoslužby v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Václava a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše.
 • Děkujeme všem, kteří se přihlásili k pomoci s farním kafem. Tabulka s dosud nezajištěnými termíny je vzadu za lavicemi.

Z liturgického kalendáře: pondělí 29. července – památka sv. Marty * středa 31. července – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze * čtvrtek 1. srpna – svátek sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve * neděle 4. srpna – 18. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 14. července – 15. neděle v mezidobí

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Připomínáme, že platí prázdninový rozpis bohoslužeb, v neděli je jedna eucharistie od 9.30 u sv. Václava, dále budou bohoslužby v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Václava a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše.
 • Moc prosíme dobrovolníky o pomoc s farním kafem. Tabulka s dosud nezajištěnými termíny je vzadu za lavicemi.

Z liturgického kalendáře čtvrtek 11. července – svátek sv. Benedikta, opata * neděle 14 července – 15. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 7. července – 14. neděle v mezidobí

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Připomínáme, že platí prázdninový rozpis bohoslužeb, v neděli je jedna eucharistie od 9.30 u sv. Václava, dále budou bohoslužby v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Václava a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše.
 • Za lavicemi je tabulka, kde se dobrovolníci mohou zapsat na pomoc s nedělním kafem po mši. Moc prosíme o pomoc, aby se akce mohla konat každou letní neděli.

Z liturgického kalendáře čtvrtek 11. července – svátek sv. Benedikta, opata * neděle 14 července – 15. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 30. června – 13. neděle v mezidobí


 • Tuto neděli je Svatopetrská sbírka na Bohoslovce. Příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Připomínáme, že dneškem počínaje, platí prázdninový rozpis bohoslužeb, v neděli je jedna eucharistie od 9.30 u sv. Václava, dále budou bohoslužby v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 u sv. Václava a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše.
 • V pátek 5. července na svátek sv. Cyrila a Metoděje, bude slavnostní bohoslužba v 8:00 ráno, u sv. Mikuláše.
 • Za lavicemi je tabulka, kde se dobrovolníci mohou zapsat na pomoc s nedělním kafem po mši. Moc prosíme o pomoc, aby se akce mohla konat každou letní neděli.

Z liturgického kalendáře středa 3. července – Svátek sv. Tomáše. apoštola * čtvrtek 4. července – památka sv. Prokopa * pátek 5. července – Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy * neděle 7 července – 14. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden