Nedělní oznámení

OZNÁMENÍ – Neděle 15. prosince – 3. neděle adventní

 • Tuto i příští neděli budeme vybírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Eucharistie s rorátními zpěvy začínají v kostele sv. Mikuláše v úterý 17. 12. a budou se konat až do pondělí 23. 12. denně krom neděle, vždy v 7:00, v sobotu pak v 8:00.
 • V úterý 17. 12 v 15:00 budeme u sv. Mikuláše předávat dárky potřebným. Co nejsrdečněji všechny zveme na akci s krásnou adventní atmosférou!
 • Ve středu v 19:00 bude v kostele sv. Václava adventní koncert pěveckého sboru Camina Bohemica.
 • Společný předvánoční úklid kostela je plánován na pátek 20 prosince od 17:00. Srdečně zveme!
 • Příští neděli, 22. prosince, vystoupí naše schola na Vánočním koncertu Ondřeje Škocha a hostů v divadle Mana (v Husově sboru na Moskevské ulici). Začátek je v 19:00.
 • Štědrý den v 16:00 pro rodiny s dětmi a o půlnoci s Českou mší vánoční J. J. Ryby v podání kostelního sboru a hostů. Kostel bude otevřený k modlitbě, ztišení a návštěvě jesliček od 10:00 do 16:00.
 • Na Boží hod bude eucharistie v 8:30 a 10:30, po bohoslužbách bude otevřený kostel do 16:00, kdy, proběhne společné zpívání koled u sv. Václava.
 • 24. i 25. 12 bude kostel otevřen k návštěvě jesliček a tiché modlitbě mezi 10 a 16 hodinou.
 • Ve čtvrtek, na sv. Štěpána bude bohoslužba v 8:30, v pátek, na sv. Jana eucharistie s žehnáním vína v 18:00 bude tentokrát u sv. Václava s následným koštováním v sále.
 • V úterý 31. 12 bude eucharistie na poděkování za uplynulý kalendářní rok v 16:00. 1. lednam na slavnost Matky Boží, bude mše v 8:30 a v 10:30.

Z liturgického kalendáře: neděle 22. prosince – 4. neděle adventní.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 8. prosince – 2. neděle adventní

 • Dnešní je Mikulášská sbírka na bohoslovce. Příští neděli budeme vybírat na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Děkujeme týmu katechetů a maminek za přípravu Mikulášské u Mikuláše.
 • Dnes po mši svaté, vás zveme ke stolku u východu z kostela, kde již tradičně budou čekat výrobky handicapovaných klientů Zajíčka na koni, o.p.s. Zakoupením předmětů, které budou z velké části laděny vánočně, podpoříte pobyty pro děti s handicapy. A to pobyty v zimě na horách a v létě s koníky v Krkonoších. Zajíček na koni existuje pro děti a mladistvé již 15 let. Mladí handicapovaní obsluhují v Café AdAstra, kde se též část výrobků tvoří. Děkujeme za Vaší podporu.
 • Prosíme o malé dárečky pro lidi potřebné a osamělé,, například balíčky vánočního pečiva, které je možné dávat do připraveného koše. Do vedlejšího koše je možné odevzdávat dárky na přání pro ty, kteří letos možná jiný dárek nedostanou. Také s prosbou o pomoc upozorňujeme, že na nástěnce farní charity zbývá ještě několik takových přání, kterých se dosud nikdo neujal.
 • V pondělí 9. prosince, na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, bude bohoslužba v 8:30 u sv. Mikuláše.
 • Eucharistie s rorátními zpěvy začínají v kostele sv. Mikuláše v úterý 17. 12. a budou se konat až do pondělí 23. 12. denně krom neděle, vždy v 7:00, v sobotu pak v 8:00.
 • Společný předvánoční úklid kostela je plánován na pátek 20 prosince od 17:00. Srdečně zveme!

Z liturgického kalendáře: pondělí 9. prosince – Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu * pátek 13. prosince – památka sv. Lucie, panny a mučednice * sobota 12. prosince – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve * neděle 15. prosince – 3. neděle adventní.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 1. prosince – 1. neděle adventní

 • Dnešní i příští sbírka jsou na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Děkujeme farní mládeži za organizaci včerejšího setkání dobrovolníků.
 • Prosíme o malé dárečky pro lidi potřebné a bez domova, například balíčky vánočního pečiva, které je možné dávat do připraveného koše. Do vedlejšího koše je možné odevzdávat dárky na přání pro ty, kteří letos možná jiný dárek nedostanou. Také s prosbou o pomoc upozorňujeme, že na nástěnce farní charity zbývá ještě několik takových přání, kterých se dosud nikdo neujal.
 • Setkání seniorů při čaji se bude konat na faře, ve čtvrtek 5.prosince, po mši svaté, t.j. asi v 9 hodin. Přijde mezi nás prof. Lubomír Mlčoch a bude hovořit o svaté Anežce České, o jejím klášteře v Praze Na Františku a o úctě k ní. Srdečně zveme. Budeme mít radost, pokud se účastníte třeba i poprvé.
 • Ve čtvrtek 5. prosince v 17:00 zavítá do kostela sv. Mikuláše tento ctihodný biskup osobně a děti z kroužku náboženství mají nejen pro něj připravené divadelní představení. Za lavicemi je stále možné zapsat počet dětí.
 • V pátek 6. 12 proběhne po večerní bohoslužbě v 18:00 u sv. Václava adventní duchovní obnova s P. Jiřím Kordou. Obnova je společná, pro muže i pro ženy. Dříve avizovaná obnova v pátek 13. 12. se tedy nekoná.
 • Slavnostní bohoslužba u sv. Mikuláše bude v sobotu 7. 12. v 9:30
 • Druhou adventní neděli 8.prosince, po mši svaté, vás zveme ke stolku u východu z kostela, kde již tradičně budou čekat výrobky handicapovaných klientů Zajíčka na koni, o.p.s. Zakoupením předmětů, které budou z velké části laděny vánočně, podpoříte pobyty pro děti s handicapy. A to pobyty v zimě na horách a v létě s koníky v Krkonoších. Zajíček na koni existuje pro děti a mladistvé již 15 let. Mladí handicapovaní obsluhují v Café AdAstra, kde se též část výrobků tvoří. Děkujeme za Vaší podporu. 

Z liturgického kalendáře: úterý 2. prosince – památka sv. Františka Xaverského, kněze * pátek 6. prosince – Slavnost sv. Mikuláše, biskupa, hlavního patrona diecéze * sobota 7. prosince – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve * neděle 8. prosince – 2. neděle adventní.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 10. listopadu – 32. neděle v mezidobí

 • Dnešní sbírka je na sbírka arcibiskupství na charitní činnost v diecézi. Příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • V pátek 15. listopadu po večerní mši u sv. Václava se opět koná dámský klub, tentokrát na téma Knihy, které mám ráda a které mě ovlivnily. Srdečně zveme!
 • Pro bližní bez domovů a finančně velmi znevýhodněné budeme od 10. do 24. listopadu sbírat potřebné věci do košů v kostele sv. Václava. Ve spolupráci s komunitou Sant‘ Egidio prosíme tentokrát o teplé ponožky, rukavice, čepice, deky, spacáky, termohrnky, kapesní rádia – dárky na Vánoce.
 • V neděli dne 17. 11 ve 14:00 srdečně zveme na ekumenickou bohoslužbu vršovických křesťanských sborů a farnosti, která se tentokrát koná v Husově sboru na Moskevské ulici.
 • V sobotu 23. listopadu od 15:00 bude v sále předadventní vyrábění věnců. Opět srdečně zveme.

Z liturgického kalendáře: pondělí 11. listopadu – památka sv. Martina, biskupa * úterý 12. listopadu – Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka * středa 13. listopadu – památka sv. Anežky České, panny * neděle 17. listopadu – 33. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 3. listopadu – 31. neděle v mezidobí

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Vzadu za lavicemi je opět připraven košíček na jména zesnulých farníků, rodinných příslušníků a přátel, za které se budeme společně modlit. Jména se budou číst u sv. Václava v pátek 1. listopadu na Slavnost Všech Svatých a u sv. Mikuláše v sobotu na „dušičky“. Nejlepší způsob je zaslat jména e-mailem na asistent@farnostvrsovice.cz s poznámkou ke kterému kostelu úmysl náleží. Budete-li nosit jména na papírcích, prosíme o čitelnou formu, nejlépe o vytištěný text. Případné přímluvy formulujte s vědomím, že budou nahlas čteny během bohoslužby.
 • Do 8. listopadu, včetně, je možno po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) získat denně plnomocné odpustky (přivlastnitelné pouze duším v očistci), navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.
 • Senioři se opět sejdou tento čtvrtek 7.11. na faře po ranní mši svaté, t.j. asi v 9 hodin. Na programu bude vyprávění o mariánském poutním místě Hrádek u Vlašimi. Je to malé poutní místo, avšak putuje se tam ze širokého okolí. Přijďte, těšíme se na vás.
 • V pátek 8. listopadu po večerní mši u sv. Václava se opět koná pánský klub. Srdečně zveme!
 • Pro bližní bez domovů a finančně velmi znevýhodněné budeme od 10. do 24. listopadu sbírat potřebné věci do košů v kostele sv. Václava. Ve spolupráci s komunitou Sant‘ Egidio prosíme tentokrát o teplé ponožky, rukavice, čepice, deky, spacáky, termohrnky, kapesní rádia – dárky na Vánoce.

Z liturgického kalendáře: pondělí 4. listopadu – památka sv. Karla Boromejského, biskupa * sobota 9. listopadu – Svátek posvěcení lateránské baziliky * neděle 10. listopadu – 32. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 27. října – 30. neděle v mezidobí

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Děkujeme!
 • Vzadu za lavicemi je opět připraven košíček na jména zesnulých farníků, rodinných příslušníků a přátel, za které se budeme společně modlit. Jména se budou číst u sv. Václava v pátek 1. listopadu na Slavnost Všech Svatých a u sv. Mikuláše v sobotu na „dušičky“. Nejlepší způsob je zaslat jména e-mailem na asistent@farnostvrsovice.cz s poznámkou ke kterému kostelu úmysl náleží. Budete-li nosit jména na papírcích, prosíme o čitelnou formu, nejlépe o vytištěný text. Případné přímluvy formulujte s vědomím, že budou nahlas čteny během bohoslužby.
 • Dnes vychází listopadová Vinice.
 • Na slavnost Všech svatých (1. listopadu odpoledne) a na Vzpomínku na všechny věrné zemřelé (2. listopadu celý den) lze při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky (přivlastnitelné pouze duším v očistci). Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce), je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Věřím v Boha. Od 1. do 8. listopadu včetně je možno (po splnění tří výše uvedených obvyklých podmínek) získat denně plnomocné odpustky (přivlastnitelné pouze duším v očistci), navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.
 • Dnes v 16:30 bude na faře představení farního loutkového divadélka: Princezna Světluška. Srdečně zveme a vřele doporučujeme!
 • Pro bližní bez domovů a finančně velmi znevýhodněné budeme od 10. do 24. listopadu sbírat potřebné věci do košů v kostele sv. Václava. Ve spolupráci s komunitou Sant‘ Egidio prosíme tentokrát o teplé ponožky, rukavice, čepice, deky, spacáky, termohrnky, kapesní rádia – dárky na Vánoce.
 • Srdečně zveme a doporučujeme pondělní konverzační kroužek angličtiny. Informace jsou k rozebrání za lavicemi.

Z liturgického kalendáře: pondělí 28. října – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů * pátek 1. listopadu – Slavnost Všech svatých, doporučený svátek * sobota 2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé * neděle 3. listopadu – 31. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 20. října – 29. neděle v mezidobí

 • Tuto neděli je sbírka arcibiskupství na misijní činnost. Všem dárcům děkujeme a při odchodu s kostela si mohou za lavicemi vyzvednout letáčky a zápalky, které jim organizátoři sbírky zaslali jako symbolické poděkování!
 • Děkujeme všem, kdo se účastnili dětského dobročinného bazárku. Celkem se vybralo 4200,- Kč, prostředky budou použity na právě probíhající úpravu vstupu na faru, aby byl lépe přístupný pro kočárky.
 • Vzadu za lavicemi je opět připraven košíček na jména zesnulých farníků, rodinných příslušníků a přátel, za které se budeme společně modlit. Jména se budou číst u sv. Václava v pátek 1. listopadu na Slavnost Všech Svatých a u sv. Mikuláše v sobotu na „dušičky“. Nejlepší způsob je zaslat jména e-mailem na asistent@farnostvrsovice.cz s poznámkou ke kterému kostelu úmysl náleží. Budete-li nosit jména na papírcích, prosíme o čitelnou formu, nejlépe o vytištěný text. Případné přímluvy formulujte s vědomím, že budou nahlas čteny během bohoslužby.
 • V úterý v 19:00 bude v sále sv. Václava od 19 hodin setkání po pouti na Slovinsko. Srdečně zveme nejen účastníky pouti, ale i všechny, které by vyprávění o této zemi a fotografie z cesty zajímaly.
 • Příští neděli 27. 10 v 16:30 bude na faře představení farního loutkového divadélka: Princezna Světluška. Srdečně zveme a vřele doporučujeme!

Z liturgického kalendáře: neděle 27. října – 30. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 13. října – 28. neděle v mezidobí


 • Tuto neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli. 20. října bude sbírka arcibiskupství na misijní činnost. Všem dárcům děkujeme!
 • Dnes naposled probíhá bazárek dětského a mládežnického oblečení, obuvi, hraček, sportovního vybavení, knih apod. Výtěžek celé akce bude využit pro potřeby maminek s dětmi v naší farnosti. Nerozebrané oblečení bude následně postoupeno pro dětský bazar v domově Sue Ryder 19. 10. 2019.  V úterý 22. října se sejde na faře pastorační rada.
 • Od příštího týdne bude v obou kostelích opět připraven košíček na jména zesnulých farníků, rodinných příslušníků a přátel, za které se budeme společně modlit. Jména se budou číst u sv. Václava v pátek 1. listopadu na Slavnost Všech Svatých a u sv. Mikuláše v sobotu na „dušičky“. Nejlepší způsob je zaslat jména e-mailem na asistent@farnostvrsovice.cz s poznámkou ke kterému kostelu úmysl náleží. Budete-li nosit jména na papírcích, prosíme o čitelnou formu, nejlépe o vytištěný text. Případné přímluvy formulujte s vědomím, že budou nahlas čteny během bohoslužby.
 • Srdečně zveme všechny manželské páry, to znamená mladé, staré, ty, co jsou spolu půl roku, nebo padesát let, s dětmi nebo bez dětí, a chtějí pracovat na svém vztahu na setkání, které se letos koná od 25. 10. do 29. 10. ve Štěkni. Letošní téma je: Od kořenů k plodům aneb, odkud jsme, kam jdeme. Přihlašování je přímo i V. Jeništy, na e-mail: vladajen@gmail.com. Kapacita je omezena.

Z liturgického kalendáře: úterý 15. října – Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve * středa 16. října – Slavnost sv. Hedviky, řeholnice * čtvrtek 17. října – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka * pátek 18. října – Svátek sv. Lukáše, evangelisty * neděle 20. října – 29. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 6. října – 27. neděle v mezidobí

 • Tuto i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Dnes během mší probíhá sčítání návštěvníků bohoslužeb.
 • Dospělí zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u faráře.
 • Dnes, 6. 10 po obou mších bude také probíhat tzv. Manželský koláč. Výtěžek z prodaných dobrot, které Vám připravily rodiny, manželské páry, nebo i vy sobě navzájem, půjde na všechny akce spojené s rodinami t. j. Manželské setkání ve Štěkni, Ozvěny Štěkně a Tělesnou obnovu. Srdečně zveme!
 • Tuto a příští neděli, 13. října, také navážeme na úspěšný jarní prodej dětského a mládežnického oblečení, obuvi, hraček, sportovního vybavení, knih apod. Výtěžek celé akce bude využit pro potřeby maminek s dětmi v naší farnosti. Nerozebrané oblečení bude následně postoupeno pro dětský bazar v domově Sue Ryder 19. 10. 2019. 
 • Srdečně zveme na čtvrteční adorace u sv. Mikuláše, každý týden od 20.hodin.
 • Srdečně zveme všechny manželské páry, to znamená mladé, staré, ty, co jsou spolu půl roku, nebo padesát let, s dětmi nebo bez dětí, a chtějí pracovat na svém vztahu na setkání, které se letos koná od 25. 10. do 29. 10. ve Štěkni. Letošní téma je: Od kořenů k plodům aneb, odkud jsme, kam jdeme. Přihlašování je přímo i V. Jeništy, na e-mail: vladajen@gmail.com. Kapacita je omezena.

Z liturgického kalendáře: pondělí 7. října – Památka sv. Panny Marie Růžencové * neděle 13. října – 27. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden

OZNÁMENÍ – Neděle 29. září – 26. neděle v mezidobí

 • Tuto neděli je sbírka arcibiskupství na církevní školství. Příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
 • Dnes vychází říjnová Vinice s rozpisem letošních pravidelných aktivit.
 • Děkujeme všem, kteří pomohli s páteční slavnostní bohoslužbou u sv. Mikuláše, se Svatováclavským průvodem a se sobotní poutní bohoslužbou u sv. Václava.
 • Dospělí zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u faráře.
 • Ve středu 2. října v 19:00 se na faře sejde ekonomická rada.
 • V neděli 6. a 13. října navážeme na úspěšný jarní prodej dětského a mládežnického oblečení, obuvi, hraček, sportovního vybavení, knih apod. Oděvy, obuv, hračky a vše ostatní můžete již nyní nosit do kostela svatého Václava a nechávat v levé části za výstavními panely. Prostor bude označen. Výtěžek celé akce bude využit pro potřeby maminek s dětmi v naší farnosti. Nerozebrané oblečení bude následně postoupeno pro dětský bazar v domově Sue Ryder 19. 10. 2019. 
 • V neděli 6. 10 po onou mších bude také probíhat tzv. Manželský koláč. Výtěžek z prodaných dobrot, které Vám připraví rodiny, manželské páry, nebo i vy sami, půjde na všechny akce spojené s rodinami t. j. Manželské setkání ve Štěkni, Ozvěny Štěkně a Tělesnou obnovu. Předem děkujeme za Vaši podporu.
 • Prosíme rodiče, aby hlásili své děti na kroužky náboženství předem, buď u konkrétních katechetů, nebo třeba e-mailem pastoračnímu asistentovi. Potřebujeme znát přibližné počty zájemců v jednotlivých skupinách.
 • Rovněž je možno se hlásit se na divadelní kroužek s Danou Vackovou, kroužek se bude konat od 10. října vždy ve čtvrtek v 17:45 na faře. Zapsat se je možno i vzadu za lavicemi.
 • Srdečně zveme všechny manželské páry, to znamená mladé, staré, ty, co jsou spolu půl roku, nebo padesát let, s dětmi nebo bez dětí, a chtějí pracovat na svém vztahu na setkání, které se letos koná od 25. 10. do 29. 10. ve Štěkni. Letošní téma je: Od kořenů k plodům aneb, odkud jsme, kam jdeme. Přihlašování je přímo i V. Jeništy, na e-mail: vladajen@gmail.com. Kapacita je omezena.

Z liturgického kalendáře: pondělí 30. září – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve * úterý 1. října – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve * středa 2. října – Památka svatých andělů strážných * pátek 4. řína – Památka sv. Františka z Assisi * neděle 6. října – 27. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden