Provoz farnosti

Provoz farnosti zahrnuje zejména náklady na energie (topení, elektřina) v obou kostelích i na faře a drobné opravy. Měsíčně činí cca 30 000 korun.

Farnost získává prostředky na provoz z nedělních sbírek a dále oslovuje drobné individuální dárce, kteří přispívají pravidelně, pomocí trvalého měsíčního příkazu.

Můžete se stát individuálním dárcem a realizovat pravidelný měsíční příkaz na konto : 280828389/0800 Do zprávy pro odesilatele napište svoje jméno a adresu.

V případě nejasností kontaktujte paní Ivonu Novákovou z kanceláře farnosti: yvonanovakova@email.cz

Jednou za rok vám vystavíme potvrzení o vašem příspěvku do daňového přiznání.