Oprava varhan

Rozpočet na generální opravu

Oprava samotného nástroje, podle záměru zpracovaného diecézním organologem, byla už v roce 2003 rozpočtována na bezmála 5 000 000 Kč. K tomu je nutné připočíst opravu kruchty, střechy nad kruchtou.

Sbírkové konto na opravu varhan

186817149/0300

Varhany u sv. Václava čekají na opravu již mnoho let. Organolog odhadl celkovou opravu na nejméně 5 milionů korun. Ke 30. 9. 2016 bylo na speciálním účtu na opravu varhan 1 176 867,89 Kč, což znamená, že postupně dorovnáváme propad způsobený účastí v norských fondech (kdy bylo nutné zafinancovat tvorbu projektové dokumentace). Farnost tedy shání na opravu částku přibližně 4 000 000 Kč.

Již před časem proběhla farními informačními kanály zmínka, že pastorační i ekonomická rada se přiklonily k závěru, že není možné čekat, až se nám na účtě objeví celé zbývající 4 miliony na dofinancování kompletní opravy varhan u sv. Václava. Rozhodla se proto rozdělit rekonstrukci na etapy tak, aby bylo možné již nasbíraných téměř 1 200 000 Kč využít k jejich účelu.

Organolog arcibiskupství, Štěpán Svoboda, proto připravil rozfázovaný plán opravy. Bohužel první etapa, v rámci které by mělo dojit ke zprovoznění jednoho kompletního manuálu, byla panem Svobodou odhadnuta na 1 900 000 Kč.

Konkrétně by v rámci první etapy měly proběhnout následující práce: demontáž nástroje, kompletní oprava hracího stolu, oprava a konzervace varhanní skříně, úprava vnitřních konstrukcí, oprava části vzduchového systému pro I. manuál, zhotovení jedné vzdušnice pro I. manuál s osmi rejstříky, s příslušným mezirelé připraveným již i pro budoucí druhou vzdušnici I. manuálu. Montáž vzdušnice na definitivní místo, napojení nové traktury mezi hracím stolem a vzdušnicí, připojení vzduchovodů, oprava osmi rejstříků I. manuálu, jejich usazení, intonace, ladění.

Momentálně tedy řešíme možnosti dofinancování cca 700 000 Kč, díky kterým bychom mohli znovu slyšet (dle pamětníků nádherný) zvuk varhan u sv. Václava.

Uvítáme proto jakékoliv podněty týkající se možnosti financování: grantové výzvy, možní sponzoři, zkušenosti s crowdfundingovými kampaněmi…

Ještě drobná poznámka na závěr: někdo by se mohl podivovat, že je farnost odhodlána pustit se do podobného projektu v době, kdy jsou její provozní prostředky více než skromné. Na takovou námitku je třeba odpovědět, že financování podobných projektů se řídí zcela jinými pravidly, nežli financování provozu farnosti. Souvislosti zde samozřejmě jsou, ale nejsou tak jednoduché, že by účelové sbírky na varhany jednoduše odčerpávaly peníze z provozních sbírek nebo že by sponzorské dary na varhany znamenaly méně sponzorů na jiné potřeby farnosti. Platí totiž také opačná dynamika, jestliže se farnosti podaří dokončit nějaký zajímavý projekt, prokáže se tím jako subjekt, do kterého není nemoudré investovat.

Projekt opravy varhan spal již příliš dlouho, není nadále možné se složenýma rukama čekat „až bude líp“. Pojďme se zamyslet, jak na to!