Farní kronika

BESEDA S JIŘÍM STRACHEM

Posledním v sérii „Zimních večerů u sv. Václava“ bylo setkání s režisérem Jiřím Strachem.

Sál u sv. Václava byl opět zcela zaplněn.

Pan režisér byl velice milý. Vyprávěl nám o své cestě k životu v opravdové víře a o své krásné práci. O filmech již realizovaných, i o těch, které připravuje, nebo by někdy rád natočil. Odpovídal i na naše všetečné dotazy. Celá beseda utekla jako voda.  A o tom, že se tam všem líbilo, svědčí to, že povídání s panem Strachem pokračovalo neformálně při sklence vína a výborném občerstvení (opět z kuchyně Martina) téměř do devíti hodin.

Byla to skvělá tečka za vydařenými Zimními večery.

Ivana Lukášová

Malý princ

Velice úspěšná akce „Zimní večery u sv. Václava“ se blíží ke konci. Dnes 21. 3. to díky datu i krásnému slunečnému počasí byl už spíš večer jarní. V sále u sv. Václava se sešlo opět více lidí, než bylo připravených židlí. Tentokrát převládaly děti. Pro ně byly připraveny na zemi na sezení polštáře. Konalo se představení Malý princ v podání skupiny „Loutky v nemocnici“. Jako herci se představili Dana, Matyáš, Kryštof a hlavně bezpočet loutek.

Představení uchvátilo nejen dospělé. Přesto, že tématika je trochu náročnější, text byl přizpůsoben malým divákům a děti celou hodinu ani nedutaly. Byly nadšené stejně, jako my starší.

Velké díky všem hercům, byli úžasní!!!

Díky patří samozřejmě Martinovi za organizaci a přípravu. Občerstvení, které Martin připravil po představení, bylo přizpůsobeno dětem. Byly to samé dobroty – popkorn, ovocné špízy a dvojctihodné koláčky které naši malí milují. Vrcholem všeho byla vynikající zmrzlina s čerstvým ovocem. Bylo jí tolik, že zbylo i na dospělé.

Úklid sálu byl vzhledem k použitému občerstvení trochu náročnější, ale díky Standovi, Martinovi a několika dobrovolníkům byl sál za necelou hodinku jako nový.

Iva Lukášová

PŘÍPRAVA NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ 2019

V polovině května sedm dětí z naší farnosti přistoupí poprvé ke stolu Páně. Při dětské mši sv. v neděli 3. února P. Artur představil tyto děti farníkům. Každé z dětí dostalo velkou svíčku. Tyto svíce jsou společně se jmény dětí umístěny u bočního oltáře a zapalují se při každé mši svaté.

Celá farnost se spojila v modlitbě za tyto naše malé farníky.

Iva Lukášová

FARNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER 2019

Téma letošního farního společenského večera bylo „V barvách trikolóry“, vzpomínka na 100 let naší republiky.

Letos se večera bohužel nemohli zúčastnit naši neslyšící přátelé. Bylo jim to líto a slíbili, že příští rok zase určitě přijdou.

Na poslední chvíli musela svou účast odvolat i dlouho domluvená hudební skupina, ale ani to nebyl pro náš skvělý organizační tým problém a podařilo se jim zajistit náhradu.

Program byl, jako každoročně, skvělý. Nechyběly tradiční akce jako „tombola“, „dražba“ upečených slaných a sladkých dobrot, malé předtančení v podání Vaška Borského s partnerkou, pro zpestření večera se konaly i volby včetně předvolební kampaně a agitace.

Všichni mi jistě dají za pravdu, že vrcholem celého večera bylo předtančení v podání vršovického „dabl“ noneta, tedy 18 našich přátel, kterým se ve volném čase a po večerech podařilo nacvičit něco úžasného. V několikaminutovém  tanečním vystoupení se promítlo celých 100 let naší republiky. Vše za doprovodu krásné hudby, jednotlivé obrazy byly výstižné, vtipné, ale i dojemné. Bylo tu SUPER!!!!

Děkujeme!

Iva a Jarda Lukášovi

DĚTSKÝ KARNEVAL 2019

Aby děti nezaostaly za dospěláky, kteří oslavovali na Farním společenském večeru, mají také svůj Dětský karneval. Celé sobotní odpoledne se děti bavily v sále u sv. Václava. Maskovaných dítek se sešla spousta, věk od několika měsíců až po téměř dospělé. Ti starší už byli zapojeni jako pomocníci při plnění úkolů. Byly připraveny různé soutěže a hry, samozřejmě nechyběly krásné odměny.

Pro žíznivé a hladové byly nachystány bohatě prostřené stoly.

Moc děkujeme všem, kdo celé odpoledne pečlivě připravili a zorganizovali. Je jen velká škoda, že to byli také pouze oni, kdo po hezkém odpoledni zůstal v sále, aby ho uklidil a připravil pro další akci.

Iva Lukášová

Párkování 2019

Tříkráloví koledníci se letos opět sešli v sále u sv. Václava na tradičním „párkování“. Všichni usedli kolem bohatého stolu, kde hlavním chodem byly samozřejmě párky – výborné, se sýrem.

Hanka Kučerová jménem Charity všem koledníkům poděkovala, všichni dostali malý dárek a také trochu vitamínů (mandarinku) „na cestu“. Nechyběla samozřejmě ani tipovací soutěž – všichni odhadovali, kolik peněz se ve farnosti podařilo letos vybrat.

Koncem ledna, když byly na ústředí Charity spočítány vybrané peníze ze všech kasiček, dozvěděli jsme se, že se v naší farnosti vybralo neuvěřitelných 74 431 Kč!!! Nejlepší tipařkou byla (stejně jako v minulém roce) Liduška Müllerová.

Iva Lukášová

Tříkrálová sbírka 2019

Rok uběhl jako voda a Tři králové se opět vydali na několikadenní koledu.  Letos se Tříkrálové sbírky účastnilo v naší farnosti přes 50 koledníků s doprovodem. Několik „rodinných“ skupinek koledovalo dokonce několikrát. Koledníci se objevili před kostelem, v nákupních centrech, na úřadu Městské části Praha 10, kde pronikli i k paní starostce.

Iva  a Jarda Lukášovi

Mikuláš 2018

V předvečer svátku sv. Mikuláše, tedy 5. 12., se konala v kostele sv. Mikuláše každoroční „mikulášská“. Děti připravily a zahrály scénky ze života biskupa Mikuláše, na chvíli se do kostela vnutil čert, ale když přišel průvod andělů v čele se sv. Mikulášem, čert okamžitě zmizel.

Po hezkém vyprávění sv. Mikuláše dostaly všechny přítomné děti od andělů dárkové balíčky, všichni si společně zazpívali a s radostí se rozešli domů.

Velký dík patří všem, kdo tento krásný podvečer připravili.

Lukášovi

Svatováclavský průvod 2018

Stejně jako v minulých letech přijel do naší farnosti v předvečer svého svátku sám svatý Václav s družinou. Celý příspěvek

Putování po francouzských katedrálách

  1. – 25. 8. 2018

 

Po dvouletém plánování a odkládání jsme se dočkali a po mši sv. u sv. Václava jsme vyrazili. Pouť to byla sice krátká, ale o to více nabitá dojmy a zážitky. Celý příspěvek