Pohřeb (rozloučení se zemřelým)

Církevní pohřeb může mít různé formy a může se konat v kostele, na hřbitově nebo v krematoriu.

Prosíme pozůstalé, aby termín pohřbu nejprve konzultovali s farářem a teprve poté definitivně dohodli s pohřební službou.