Svátost kněžství

Svátost kněžství či svěcení (lat. sacramentum ordinis) existuje ve třech stupních: diakonát (jáhenství), presbyterát (presbyter – starší; běžné označení: kněz) a episkopát (biskupství). Toto svátostné kněžství bývá označováno jako služebné, protože jeho smyslem je sloužit společenství věřících, tedy církvi. Spolu s manželstvím patří kněžství mezi tzv. svátosti společenství. Obě svátosti totiž pomáhají vytvářet a upevňovat společenství (muže a ženy a církve).

Příprava na přijetí svátosti svěcení není záležitostí jednotlivých farností. Pokud někdo uvažuje o tomto životním stavu, musí se prostřednictvím svého faráře přihlásit biskupovi.