Svátost smíření

K svátosti smíření je možné přistoupit  půl hodiny před každou mší u sv. Václava, nebo i jindy  po dohodě s farářem.

Ve svátosti smíření (označované také jako svatá zpověď či svátost pokání) se uskutečňuje Ježíšův úkol daný jeho učedníkům: „Komu hříchy odpustíte, jsou odpuštěny.“ (Jan 20,22a) Smyslem této svátosti je přemáhat moc zla (hříchu) odpuštěním. Cílem této svátosti je tedy svoboda. Svátostné smíření s Bohem by mělo jít ruku v ruce se smířením s lidmi, kterým hřích ublížil.

Způsob, jak na svátostné rovině uskutečnit zmíněný Ježíšův příkaz, se v minulosti měnil. Od raného středověku se vžila praxe individuální (tzv. ušní) zpovědi, kdy kajícník, motivován upřímnou lítostí, vyzná soukromě před knězem své hříchy a ten ho ujistí o Božím odpuštění (tzv. rozhřešení či rozvázání, absoluce). Tomu by měla předcházet krátká bohoslužba slova (tj. čtení z Bible), která se může konat pro více kajícníků společně.

Ke svátosti smíření je možné přistupovat opakovaně. Každý křesťan by se měl vyzpovídat alespoň jednou ročně, nejlépe v době postní před velikonočními svátky.

Svátost smíření / duchovní rozhovor

Aktuální termíny (včetně výjimek), kdy je možné ke svátosti smíření či k duchovnímu rozhovoru přistoupit, najdete v kalendáři.

• Prosíme ty, kdo chtějí přistoupit ke svátosti smíření některý pátek nebo neděli, aby
respektovali, že kněz musí nejpozději 15 min před začátkem bohoslužby odejít ze
zpovědnice, aby se na bohoslužbu řádně připravil.
• Jiný termín svátosti smíření, nebo duchovního rozhovoru je možné dohodnout s farářem.