Dny víry ve Vršovicích

dny_viry_banner_3

 

30. 5. – 6. 6. 2015

Více info o celé akci: http://www.dnyviry.cz/

Sobota 30. 5.

Dny víry neslyšících (15:00 – 19:00)

Místo konání: Sál v kostele sv. Václava (vstup v zadní části kostela)

Adresa: náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10, Vršovice

Společenství neslyšících ve Vršovické farnosti připravilo program otevřený všem bez rozdílu věku i vyznání, a zve nás na přivítání a žalm ve znakovém jazyce s modlitbou, dále Nick Vujicic – dokument „Žij věčně“, pantomima „Hledání víry“, svěděctví, Nick Vujicic – píseň „Něco víc“, a také beseda a pohoštění

Neděle 31. 5.

Dětský den + výtvarný workshop pro dospělé (12:00 – 15:00)

Místo konání: kostel sv. Václava

Adresa: náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10, Vršovice

Dětský den s mnoha soutěžemi pro děti všech věkových kategorií. Občerstvení a zázemí zajištěné v sále u kostela, kde bude také probíhat odpolední workshop pro dospělé s různými výtvarnými technikami.

Představení loutkového divadla (15:00)

Místo konání: kostel sv. Václava

Adresa: náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10, Vršovice

 Ekumenická bohoslužba (18:00, ČCE)

Místo konání: Vršovický Sbor Českobratrské církve evangelické

Adresa místa: Tulská 14/1, Praha – Vršovice, 100 00

Ekumenická bohoslužba jako možnost žít bratrství v různých církvích, navzdory rozdílům ve věrouce. Bohoslužby se účastní tři vršovičtí faráři (za evangelický sbor Matěj Opočenský, za husity David Frýdl a za katolickou farnost Stanisław Góra). Po bohoslužbě slova vždy následuje skromné pohoštění.

Pondělí 1. 6.

Večer s vršovickými dětmi (18:30 – 20:00)

Místo konání: Sál v kostele sv. Václava (vstup v zadní části kostela)

Adresa: náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10, Vršovice

18:00 – 18:30 Kniha Růt – hudební a herecké zpracování neobvyklého příběhu víry

18:30 – 19:00 Vystoupení dětské kapely a sboru Minimissa pod vedením Jendy Tomsy

divadelní úprava textu: Jozef Nagy, dramatické obrazy: děti z vyučování náboženství, hudební předěly za přispění scholy od Sv. Václava pod vedením Ondry Škocha.

Beseda se zastupiteli Prahy 10 na téma: Víra a komunální politika (19:00 – 21:00)

 

Úterý 2. 6.

Snídaně pro kolemjdoucí (8:00-10:00)

Místo konání: prostranství před kostelem sv. Václava

Adresa: náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10, Vršovice

Snídaně pro kohokoliv, kdo půjde kolem zastávek Čechovo náměstí a Vršovické náměstí. Budeme mít připravené sladkosti, kávu, čaj a milé slovo:) Budeme také zvát kolemjdoucí na dnešní večerní program.

Bohoslužba pod širým nebem (18:00-19:00)

Místo konání: prostranství před kostelem sv. Václava

Adresa: náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10, Vršovice

Komentovaná bohoslužba, konaná pod širým nebem před kostelem Sv. Václava ve Vršovicích. Zajímavý a neformální způsob, jak poznat význam mše a jejích prvků. Bohoslužbu povede farář P. Stanisław Góra.

Svoboda a víra – diskuzní večer s kurzy Alfa (19:00-21:00)

Místo konání: Sál v kostele sv. Václava (vstup v zadní části kostela)

Adresa: náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10, Vršovice

Bůh ve 21. století … Vtip nebo realita? Máte také své otazníky? Nosíte je v mobilu, v kabelce, po kapsách? A nebo již nejsou k unesení? Možná jste je ztratili, odložili či pohodili a věříte, že už se nikdy nevrátí. Možná se vám je podařilo zaplašit. Je to ale tak dobře? Pojďte aspoň chvíli přemýšlet o současné době, o Bohu a o nás samých. Pojďte přemýšlet, jestli ti, kteří chodí do kostela, jsou blázni, zaostalci nebo jestli na té víře přeci jen něco není…

Večer vás čeká přednáška, diskuze i občerstvení, paralelně také možnost duchovního rozhovoru s knězem.

Čtvrtek 4. 6.

Charita jako nezištná pomoc, jako víra v praxi (18:30)

Místo konání: kostel sv. Václava

Adresa: náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10, Vršovice

Krátké povídání Hanky Kučerové Rechnerové o farní charitě

Benefiční koncert pro Paprskovec (19:00, kostel)

Místo konání: kostel sv. Václava

Adresa: náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10, Vršovice

Účinkují: Prof. Jan Pěruška, MgA. Marcela Pěrušková a další. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude využit pro DC Paprsek, středisko Setkání, které poskytuje komplexní péči o děti a mládež s postižením.

NEPŘETRŽITĚ PO DOBU KONÁNÍ DNŮ VÍRY

Otevřený kostel

Otevřený kostel každý den od 15h do 20h, promítání videí o životě farnosti, provázení po kostele s výkladem, možnost rozhovorů o víře

Z farní kroniky

Po celou dobu konání Dnů víry bude v kostele sv. Václava prezentace materiálů z farního archivu. Představuje minulost i současnost Vršovické farní komunity. Výstava bude doplněna projekcí dokumentárních materiálů, v kostele sv. Mikuláše bude pak prezentace několika zajímavých historických ornátů doplněná o výstavku liturgických předmětů.

Zeď radostí a nářků

V kostele bude také k dispozici Zeď nářků a Zeď radostí, prostor pro vyjádření jakýchkoliv vašich proseb a díků směrem nahoru.