Pro rodiny s dětmi

Hlídání dětí

doplnit perex

Letní tábor pro děti

KONTAKT : hlavní vedoucí Nicole Hamplová tabor.vedouci@farnostvrsovice.cz KDY : příští tábor bude od 2. 8 do 9. 8. 2020 Přihláška 2020 Za finanční podporu děkujeme úřadu MČ Praha 10.

Minimisa – dětská schola

KDY: momentálně se pravidelně neschází, je třeba kontaktovat kapelníka Jana Tomsu POZVÁNKA: Dětská hudební skupina vystupuje několikrát ročně, např. na Vánoce, pravidelně na prvním svatém přijímání dětí a dalších akcích. V loňském roce vystoupila s ...

Maminky s dětmi

doplnit perex

Nedělní bohoslužby pro rodiny s dětmi

V kostele sv. Václava probíhá každou neděli v 10.30 mše určená rodinám s dětmi, kde rodiny mohou využít  kázání určené dětem s návazným kreslením v prostoru kostela a také  zázemí v podobě ozvučené kuchyňky s topením, přebalovacího pultu a ozvučeného vněj...

Svátost smíření pro děti

Několikrát do roka (zejm. v adventu a v postu) bývá zvláštní příležitost, kdy mohou děti přistoupit ke svátosti smíření. Tato příležitost bývá v časech pravidelného setkávání skupinek náboženství, mohou se ale připojit i děti, které běžně na nábožens...

První svaté přijímání

Děti, které byly pokřtěny brzy po narození, přistupují zpravidla v mladším školním věku poprvé ke stolu Páně (prvnímu sv. přijímání), tzn. jsou pozvány, aby se napříště plně účastnily slavení eucharistie. Příprava na tuto významnou životní událost prob...

Ministrantská služba dětí

Děti (chlapce i děvčata) zveme, aby se zapojily do ministrování při liturgii. Ministrovat (lat. ministrare) znamená sloužit. Ministranti pomáhají celému shromáždění, které bohoslužbu slaví, a zvláště předsedajícímu knězi. Výuku nových i stávajících mini...

Karneval

V období před začátkem doby postní organizujeme v sále sv. Václava každoroční dětský karneval .