První svaté přijímání

Děti, které byly pokřtěny brzy po narození, přistupují zpravidla v mladším školním věku poprvé ke stolu Páně (prvnímu sv. přijímání), tzn. jsou pozvány, aby se napříště plně účastnily slavení eucharistie. Příprava na tuto významnou životní událost probíhá v rámci výuky náboženství pro děti.