Společenství modliteb, díků a chval

Toto modlitební společenství, které se schází každé pondělí mezi 18:30-20:15 hod. v sakristii kostela sv. Václava (boční vchod zezadu kostela), funguje nepřetržitě přes 30 let. Založil ho o. Michael Slavík a dlouhá leta ho obětavě vedl Václav Novák, kterého nyní řadu let zastupuje Helenka Hříbková.

·         naše motto je: „Jsme zejména společenstvím modliteb díků a chval – i při zpěvu krátkých písní z Taizé“

·         sloužíme přímluvnými modlitbami

·         důležité je pro nás i pravidelné krátké společné rozjímání nad Písmem, které je vždy završeno seznámením se s hlubokým komentářem k danému textu od patera Silvana Faustiho

·         toto společenství je otevřené všem lidem z naší farnosti, pravidelně se v něm však scházejí i lidé z jiných farností, což nás všechny obohacuje

·         nabízíme sdílení zkušeností ve víře, i osobních starostí a radostí

·         jste srdečně vítáni, přijďte kterékoliv pondělí před 18:30 hod. (zahajujeme včas !) bočním vchodem zezadu kostela.