Společenské aktivity

Čtvrteční divadelní kroužek

Čtvrteční divadelní kroužek se schází (jak již je v titulu dáno), ve čtvrtek v 17.30hod. Scházíme se rádi, už kvůli tomu, že se alespoň 15 minut z hodiny smějeme. Divadlo je umění situační, komunikativní, verbální (slovní), zároveň je při něm potřeba dosti en...

Kapela Missa

Skupina Missa vznikla v minulém století (květen 1999) z několika nadšenců, kteří se původně scházeli ve Spirituálové schole. Téměř od počátku hraje Missa písně Karla Kryla folkově upravené pro více nástrojů. Spolupracuje s Marlen Kryl, s norskými hudební...

Noc kostelů 2016

10. 6. od 18 do 24 hodin Program: kostel sv. Václava - náměstí Svatopluka Čecha 18:00 22:00 Animování filmů - dílna pro děti Na workshopu sdružení Ultrafun si děti mohou natočit vlastní animovaný film a ještě tentýž večer ho vidět na pr...

Schola sv. Václava

Jsme parta asi 15ti mladých, talentovaných farníků pod vedením profesionálního muzikanta, Ondřeje Škocha Scházíme se (víceméně) každou neděli na zkouškách, hudebním doprovodu mší a dalších super akcích.

Setkání seniorů při čaji

Milí senioři ale i všichni ostatní, kdo máte dopoledne volno – srdečně vás zveme na setkávání farníků při čaji. Setkávání se konají na faře každý první čtvrtek v měsíci po ranní mši sv. u sv. Mikuláše, to jest od 8.45 10.00. Někdy si jen popovídáme, ale častěji m...

Smíšený pěvecký sbor

Vršovický chrámový sbor slouží zpěvem při liturgii každou neděli při eucharistii sv. v 8.30, 1x v měsíci též při eucharistii sv. v 10.30 a při všech svátcích. Několikrát v roce zpívá nyní pod vedením profesionálního sbormistra Libora Dřevikovského tzv. "...