Taizé Praha 2014 (Evropské setkání)

Evropské setkání, které organizuje komunita Taizé (taizepraha.cz), se bude konat od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 v Praze. Zúčastní se ho desetitisíce mladých účastníků z celého kontinentu.  Nebude to jen další příval turistů. Tito mladí přijedou s batohy plnými přátelství a se srdci, která prahnou po naději, že lidi může spojit důvěra.Každý se může již dnes zapojit do společného úsilí.

Pomozte ubytovat poutníky!

Farnost se předběžně zavázala ubytovat 500, číslo jsme v průběhu příprav snížili na realističnějších 350 účastníků. Zatím máme ubytováno  cca 250.

Stačí 2 metry čtvereční! Hlásit se nám můžete na taize@farnostvrsovice.cz

další info na: http://www.taizepraha.cz/ubytovani/

Uvítáme i další možnosti pomci (překlad do cizích jazyků, řidiče aut, zajištění průběhu akce…)

Jak a kdy můžete pomoci:

– ubytovat u sebe doma mladé z různých koutů Evropy na čtyři noci (případně jim poskytnout čtyři snídaně)

28.12.2014

– vyrobit a nalepit popisky na dveře ve škole, na faře a v kostele, kde budou probíhat dopolední

skupinky

– připravit kostel sv. Václava na příjem 500 účastníků

29.12.2014

– dvěma auty zajet pro snídaně pro nocležníky ve škole

– od 9.00 bude v kostele sv. Václava probíhat příjem účastníků, kteří budou promrzlí, unavení,

žízniví a hladoví – je potřeba vařit čaj, kávu, mýt hrníčky a přinést něco sladkého (cukroví,

vánočka, buchty…)

– každého budeme muset rozdělit do dopoledních skupinek (cca 40ti) a najít mu rodinu na

ubytování – potřebujeme duchapřítomné anglicky mluvící a organizačně schopné lidi u příjmu

– když by vznikl jazykový problém, budeme moc rádi, když se najde někdo ochotný, kdo se umí

domluvit i jinými cizími jazyky

– až zjistí, kde budou ubytováni, bylo by moc hezké, kdybychom je za rodinou doprovodili a ujistili

se, že pak trefí zpátky do kostela(s tímto se obracíme převážně na mladší mládež)

– někteří budou ubytováni u starších farníků, kteří budou potřebovat pomoct s nákupem snídaní,

jejich přípravou a domluvou večerního návratu

– večer budeme kostel připravovat na ranní modlitbu – rozdávat svíčky, klekátka, stavět kříž…

– zdravotník a lékárnička

30.12. 2014

– při ranní modlitbě zazní čtení a jedna přímluva v češtině nebo slovenštině

– po modlitbě budou krátké ohlášky, hledáme překladatele do různých jazyků

– po modlitbě bychom rádi doprovodili jednotlivé skupinky do jejich místa setkání – fara, škola,

kostel sv. Mikuláše

– při modlitbě zdravotník a lékárnička

31.12.2014

– při ranní modlitbě zazní čtení a jedna přímluva v češtině nebo slovenštině

– při modlitbě zdravotník a lékárnička

– po modlitbě budou krátké ohlášky, hledáme překladatele do různých jazyků

– po večerní modlitbě se bude konat tzv. „festival národů“ – jednotlivé národy budou moct něco

ukázat, zazpívat… to můžeme také:) a atmosféru určitě zpříjemní něco k pití i snědku (slané i

sladké)

– během večera zdravotník a lékárnička

1.1.2015

– ráno se všichni budou účastnit novoroční mše svaté – přede mší bude potřeba sklidit kříž, svíčky,

klekátka…

– účastníci nedostanou balíčky na oběd, je na nás, abychom je pohostili, když nebude mít někdo

možnost u sebe mladé ubytovat, může je alespoň pozvat na oběd

2.1.2015

– bude potřeba znovu připravit prostor na modlitbu

– při ranní modlitbě zazní čtení a jedna přímluva v češtině nebo slovenštině

– při modlitbě zdravotník a lékárnička

– mladí z celé Evropy budou po modlitbě odjíždět zpět do svých domovů a pro nás to znamená

velký úklid kostelů, fary a školy – čím víc nás bude, tím rychleji to budeme mít za sebou

S jakýmikoli dotazy a připomínkami se na nás můžete obrátit osobně každou neděli po obou mších

nebo na taize@farnostvrsovice.cz

Členové týmu:

Ondra Rechner, Štěpán Rechner, Mariánka Rechnerová, Kristýna Jančeová, Pavel Zezulka