Duchovní a vzdělávací aktivity

Biblické hodiny

doplnit perex

Kurzy Alfa

alfa perex

Mariina legie

Mariina legie se schází  každé pondělí ve 13:00 na faře (Vršovické náměstí 84/6) jde o otevřené modlitební společenství v rámci celosvětového hnutí

Setkání manželů ve Štěkni

Jde o setkání cca 20 manželských párů a rodin, většinou z farnosti Vršovice, které chtějí načerpat duchovní posilu do každodenního manželského života. Toto „zastavení“ probíhá cca 3–4 dny (nyní na zámku Štěkeň u Písku) každoročně koncem října (letos ji...

Setkání mládeže

doplnit perex

Společenství modliteb, díků a chval

Toto modlitební společenství, které se schází každé pondělí mezi 18:30-20:15 hod. v sakristii kostela sv. Václava (boční vchod zezadu kostela), funguje nepřetržitě přes 30 let. Založil ho o. Michael Slavík a dlouhá leta ho obětavě vedl Vác...

Farní knihovna

Každé úterý od 16:00 do 17:00 je na faře (Vršovické nám. 84/6) otevřena farní knihovna pro veřejnost. Je možno půjčovat si knihy domů, využít "čítárny" v sále, popovídát si s farníky o tom co právě čtete, vytvořit neformální "knižní klub"...   Sez...