Zažít Město Jinak 2013 a 14

hlavičkaProgram akce

(program se v drobnostech ještě může měnit)

Po celé odpoledne:

  • Sousedská hostina (každý může přinést domácí dobroty a ochutnat sousedovic)
  • Charitativní sekáč(Zánovní oděvy za směšné ceny – výtěžek kompletně na dobročinný účel. Přineste oblečení, které je hezké, ale nenosíte ho a podpořte dobročinný účel. Výtěžek bude použit na konkrétní projekt Občanského sdružení „Na svobodě“, které se zabývá reintegrací propuštěných vězňů.)
  • Kreativní výtvarná dílna atelieru Růt (Přijďte k nám zažít město jinak. Za pomoci kombinovaných výtvarných technik si vyrobíte svého „domácího skřítka“. Zjistíte, že i s málem dokážete mnoho a naše skřítčí holčička Růt najde nové kamarády).
  • Slack line streetworku Beztíže a žonglovací koutek (Pokud chcete vidět mouku létat a nejen to, chcete se ji dokonce naučit zkrotit tak, aby vás poslouchala a do vzduchu pravidelně létala, přijďte a vyzkoušejte si, co to je žonglování. Také na slacklinu vás rádi pustíme.)
  • kaštany Diany Winklerové (socha)
  • dětský koutek, ping-pong…
  • Alfa Vršovice

 

13:00 – 14:00 Otevřená interaktivní hodina Dětského studia Strašilka

(Pohyb, hudební produkce a divadelní dynamická aktivita v tvůrčí skupině je jedním z nejlepších způsobů jak u dětí rozvíjet jejich schopnosti. Šťastný je především ten, kdo se podílí na světě, ve kterém žije. Studio Strašilka je divadelním studiem, kde se děti postupně seznamují s veškerou prací a činností, jež divadelní systém vyžaduje. Ukázkovou hodinu povede Anna Císařovská, lektorka Studia Strašilka a herečka Divadla X10).

(mimo Čecháč) 13:00 – 15:00 Natírání vrat ve vnitrobloku v Obloukové

14:00 – 15:00 Komentovaná prohlídka kostela

14:15 – 15:15 Magnetikum

15:20 – 15:40 Včelaření, komunitní zahrádkaření

15:30 – 16:30 Neřvi mi do ucha

15:40 – 16:40 exkurze na komunitní záhonek

16:30  17:30 Mys

17:00 – 18:00 Left Handed

18:00 – 18:30 Prezentace o Čecháči

18:30 – 19:30 Olats Otesoc

19:30 – 20:00 Vyhlášení „sekáče“, poděkování účastníkům…

20:00 – 21:00 Missa Poetica: Píseň o nejbližší vině

(vybrané písně skupiny Učedníci v podání kapely Missa a recitovaná poezie Jana Skácela, Václava Hraběte, J. H. Krchovského, Václava Renče a dalších)

21:00 – 22:00 venkovní filmová projekce (My Street Films)

Plakát v PDF k tisku (děkujeme za pomoc s propagací)

Spoluorganizátoři: Společně pro desítku, Vršovický sbor Českobratrské církve evangelické, atelier Růt, divadlo X10, sousedský záhonek v Obloukové, Sousedský záhon Archangelská – Kodaňská, My Street Films, Streetwork Beztíže.

Stánky: Restaurace Pod Lipami, Coffee imrvére, Fajnšmekr, Alfa Vršovice, Rybárna Kodaňská, Cukrárna Latte, městská kola Citybikes.

FB událost:

https://www.facebook.com/events/1541258476104446/

Idea:

Náměstí Svatopluka Čecha je problematickým, nedostatečně využívaným veřejným prostorem, který má potenciál být jedním z živých center Vršovic. Situaci, kdy se na kryté schody kostela uprostřed náměstí soustředí společensky problematické a trestné aktivity (např. distribuce a užívání drog), se farnost pokouší řešit jinak než opětovnou instalací mříže, která by prostor náměstí ještě více umrtvila. Proto jsme již vloni připojili k akci Zažít město jinak a uspořádali sousedskou slavnost na schodech kostela, kterou se chystáme letos zopakovat.

I tentokráte půjde především o akci pořádanou dobrovolníky a sousedy s minimálními náklady a nulovým ziskem. Jsme spíše komornější zóna, vhodná pro rodiny s dětmi. Podstatným prvkem bude prezentace výsledků šetření, které probíhalo formou „plánovacího stanu“ na minulém ročníku ve spolupráci s urbánním antropologem a úředníky z UMČ, jehož cílem bylo identifikovat problémy na náměstí (výsledky mohou být využity jako relevantní podklady pro případný projekt revitalizace náměstí).

Vloni jsme se snažili upozornit na konkrétní problém, takže jsme potřebovali soustředit energii z okolí do jednoho bodu, na schody kostela. Tento rok bychom chtěli naopak využít náboje z loňska a směrovat energii do okolí. Proto chceme především účinně prezentovat zúčastněné organizace, umělce a živnostníky, jednotlivé body programu mají fungovat jako pozvánky – odkazy jinam. Během akce chceme vytvořit navigační systém přehledně zobrazující zajímavá místa a subjekty v okolí Čecháče.

Cílem akce je upozornit na potenciál náměstí i jeho problematický aktuální stav, ukázat prostor před kostelem jako všestranně využitelný veřejný prostor, vytvořit kontakty mezi sousedy místními neziskovými organizacemi a živnostníky, strávit společně příjemné odpoledne…

Sponzoři: Děkujeme paní Heleně Hříbkové za velkorysý příspěvek na tuto akci.

Fotky z loňska