Gočárovy schody – návrh do participativního rozpočtu Prahy 10

Hlasovat je možno do půlnoci 26. 2. 2016

O celkovou sumu 5.000.000 Kč, kterou radnice MČ Praha 10 vyčlenila pro participativní rozpočet, bojuje 33 návrhů z celé Prahy 10. Hlasování, bylo určeno obyvatelům Prahy 10 a uživatelům veřejných prostor této městské části.

Farnost Vršovice podala návrh č. 42 s názvem „Gočárovy schody na náměstí Svatopluka Čecha“. Skončili jsme na 9. místě s 579 kladnými a 74 zápornými body. Projekty budou vzhledem k výši jejich rozpočtu realizovány do 7 – 8 místa.
Prezentace3

Seznam všech návrhů naleznete zde

video z prezentace projektu

krátký dokument o problémech a výzvách náměstí Svatopluka Čecha

Podrobnější popis projektu:

Náměstí Svatopluka Čecha je přepaženo v horní části parku zdí v téměř celé své šíři. Potenciál místa se tím dle našeho názoru tlumí. Chodníček, vedoucí podél zdi končí v brance dětského hřiště, které je sice průchozí, ale přesto vytváří dojem slepé uličky a brání častějšímu využívání cesty. Tato slepá, večer spoře osvětlená ulička, shora chráněná zdí a pruhem hustého křoví, z dolní strany stíněná stavbou kostela, pak slouží jako prostor pro shromažďování sociálně ohrožené mládeže (jejíž přítomnost dokládají četné graffiti na zdech památkově chráněného kostela). Mezi dvěma dětskými hřišti se tak snadno potkáme s opilými skupinkami mladých lidí, nebo s dealery drog. Tu samou komunikaci pak využívají maminky s dětmi, jdoucí na hřiště a „pejskaři“, kteří však musí hřiště obcházet po trávě.
Přitom původní plán významného architekta Josefa Gočára, který je zčásti realizovaný ve spodní polovině náměstí, počítal se schodištěm půlícím tuto terénní bariéru. Domníváme se, že realizace tohoto záměru by pomohla častějšímu využívání parkových komunikací a podpořila rozvoj celé horní oblasti náměstí, které v posledním roce konečně ožívá i díky obnovení zastávky MHD. Propojení horní ulice s parkovou pěšinkou vytvoří nové možnosti pohybu, umožní využívat park k diagonálnímu zkracování cesty přes náměstí, to může oživit jak prostor mezi dětskými hřišti, tak i horní ulici. Profitovat z toho mohou zmiňované obchody, kavárna i restaurace, které se v severozápadní části náměstí nachází. Snazší bude také přístup do kostela sv. Václava, především na akce konané v multifunkčním sále (v němž se krom pravidelných náboženských aktivit konají i časté kulturní akce pro veřejnost, jako jsou koncerty, přednášky, sousedské slavnosti atd.). Zvýšená průchodnost v daném místě může také snížit výskyt sociálně patologického chování. Navíc se bude jednat o realizaci návrhu jednoho z nejvýznamnějších českých architektů.
Gočárem původně navrhované schodiště mělo šíři jako celý zadní trakt kostela, tedy přes 15 metrů. Pokud by se takové řešení ukázalo v současné době nerealizovatelné, domníváme se, že za spolupráce architekta a po poradě s památkáři bude možné vymyslet „subtilnější řešení“, odhad ceny pro jistotu počítá s realizací Gočárova návrhu, včetně chodníků v horní ulici, osvětlění, přechodu atd.

Schody model

Model původního plánu náměstí včetně zamýšlených schodů (ve sbírce technického muzea)

 

Nákres náměstí včetně schodiště od Josefa Gočára

Nákres náměstí včetně schodiště od Josefa Gočára

současný stav

současný stav

zamýšlený stav

zamýšlený stav

umístění schodiště