Minimisa – dětská schola

KDY: momentálně se pravidelně neschází, je třeba kontaktovat kapelníka Jana Tomsu

POZVÁNKA: Dětská hudební skupina vystupuje několikrát ročně, např. na Vánoce, pravidelně na prvním svatém přijímání dětí a dalších akcích. V loňském roce vystoupila s hudebně-dramatickým pásmem Mojžíš podle skupiny Učedníci. Soubor hledá nové dětské členy se zájmem o zpěv.

KONTAKT: Jan Tomsa (604 159 324, jenik.tomsa@seznam.cz)