Ministrantská služba dětí

Děti (chlapce i děvčata) zveme, aby se zapojily do ministrování při liturgii.

Ministrovat (lat. ministrare) znamená sloužit. Ministranti pomáhají celému shromáždění, které bohoslužbu slaví, a zvláště předsedajícímu knězi. Výuku nových i stávajících ministrantu zajišťuje Vladimír Jeništa od 10.00 před nedělní mší svatou, která je pro rodiny s dětmi a začíná v 10.30 hod.

Zájemci o tuto službu ať se nejprve přihlásí u faráře.