Škola modlitby (Kateřina Lachmanová)

Večerní škola modlitby – teorie a praxe

Kurz proběhnul od 18. ledna do 8. března 2011. Zvukový záznam ve formátu mp3 na CD je možné získat za 50 Kč po domluvě na asistent@farnostvrsovice.cz.

PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D. vystudovala v Římě spirituální teologii, teologickou antropologii a psychologii. Nyní vyučuje na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a působí v Pastoračním středisku při Arcibiskupství pražském.

Přehled témat

  • Modlitba jako vztah (praktické minimum) (K. Lachmanová)
  • Modlitba nad Božím slovem (P. Vojtěch Kodet)
  • Typické překážky v modlitbě (K. Lachmanová)
  • Otčenáš rozjímavě (K. Lachmanová)
  • Síla přímluvné modlitby (K. Lachmanová)
  • Boží chvála jako životní styl (Karel Řežábek)
  • Liturgická modlitba (breviář) (P. Jan Kotas)
  • Jak prožívat mši svatou (P. Jan Kotas)

Všechny další podrobnosti najdete na plakátku.