Duchovní cvičení s P. Eliasem Vellou 2014 – Zrušeno

Milý přátelé,

velmi nás mrzí, že Vám musíme oznámit nepříjemnou zprávu. Otec Elias Vella onemocněl a jeho léčení bude vyžadovat delší dobu. Z tohoto důvodu je rekolekce v Praze – Vršovicích, plánovaná v termínu 14. – 17.6. 2014, zrušena.

Všem, kteří příspěvek, případně dar, na konání rekolekce zaslali, bude vrácen na účet, ze kterého byl odeslán. Pokud si přejete, aby byl vrácen jiným způsobem (např. na jiný účet či v hotovosti), dejte nám, prosím, do týdne, tj. do 27.5., vědět na tuto e-mailovou adresu. Peníze budou vráceny nejpozději do 20.6., protože proces zpětného vyplacení bude administrativně náročný. Pokud by Vám peníze nedorazily do tohoto termínu, ozvěte se nám, prosím, na e-mailovou adresu vella@farnostvrsovice.cz.

V případě, že se nám podaří dojednat náhradní termín (nejdříve předpokládáme v příštím roce), zašleme Vám na e-mail upozornění.

Prosíme o modlitbu.

Váš Vella tým

 

Téma: Ježíš je můj Mistr – Učednictví

Druhé ze série čtyř kristologických témat přednášených P. Vellou

Cesta z Jeruzaléma do Emauz a zpět

(Proč mě Ježíš volá, abych ho následoval? K čemu mě zve? Co znamená setkání s Ježíšem?…)

Termín: ??? Nový termín je v jednání.

Zveme vás na duchovní cvičení vedená P. Eliasem Vellou – maltským katolickým knězem, františkánem, který vede duchovní cvičení a přednáší po celém světě. Pravidelně navštěvuje také Českou republiku, v Praze ho budete mít možnost potkat podruhé. První ze série přednášek o kristologických tématech proběhla ve vršovické farnosti v únoru 2012 (máte stále možnost zakoupit CD z této akce).

P. Elias Vella je autorem mnoha knih: Ježíš – lékař těla i duše, Zakotvit svůj život v Bohu, Duch svatý – pramen života, Svatost je pro každého, O satanovi, Uzdrav mě, Pane, Síla eucharistie.

Doporučená výše části příspěvku při přihlašování: 400 Kč (možnost zažádat o slevu v odůvodněném případě)

Orientační doporučená celková výše příspěvku: 600 Kč (bude upřesněno, možnost doplatit na místě)

Kontaktní e-mail: vella@farnostvrsovice.cz

Místo konání: Kostel sv. Václava na Náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10 – Vršovice

Rámcový program: tři přednášky P. Eliase Velly denně (kromě úterka), modlitba P. Velly s menšími skupinkami účastníků, ranní, odpolední a večerní chvály, každodenní bohoslužba, přímluvná modlitba, adorace, svátost smíření. Zahájení programu v sobotu ráno (v pátek večer možnost registrace), konec programu v úterý okolo poledne.

Fotografie a informace z minulých rekolekcí zde

Možnost hlídání dětí: za dobrovolný příspěvek – potřeba vyplnit patřičné kolonky v přihlášce.

Ubytování a stravu nezajišťujeme (pouze drobné občerstvení), můžeme však doporučit místa ke stravováni a k ubytování.