Setkání manželů ve Štěkni

Jde o setkání cca 20 manželských párů a rodin, většinou z farnosti Vršovice, které chtějí načerpat duchovní posilu do každodenního manželského života. Toto „zastavení“ probíhá cca 3–4 dny (nyní na zámku Štěkeň u Písku) každoročně koncem října (letos již po páté) s účastí vršovického kněze. Program připravují manželské páry pod patronací faráře. Témata jsou volena a sestavována tak, aby reagovala na aktuální potřeby současných křesťanských rodin. Během setkání se o děti účastníků starají dobrovolníci z řad vršovické mládeže. Plodem takovýchto setkání jsou např. nová manželská společenství, která vznikají spontánně na základě nových kontaktů, a také seznámení dětí a mládeže z farnosti.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte Janu Jeništovou: Jana.Jenistova@seznam.cz.