Mariina legie

Mariina legie se schází  každé pondělí ve 13:00 na faře (Vršovické náměstí 84/6)
jde o otevřené modlitební společenství v rámci celosvětového hnutí