Zimní duchovní obnova: cyklus přednášek inspirovaných Exhortací papeže Františka Radost Evangelia

Audio-záznamy z přednášek v rámci Zimní duchovní obnovy, která probíhala v sále sv. Václava od 3. 2. do 17. 3. 2015

P. Petr Beneš: Pozvání k obnově mého osobního setkání s Ježíšem Kristem a jeho láskou

P. Pavel Semela: Duch svatý nás otevírá Božímu milosrdenství

P. Angelo Scarano: Boží slovo je otevřenou branou. Naučme se do ní vstoupit

Mons. Aleš Opatrný: Svátost smíření jako láskyplné setkání s odpouštějícím otcem

Kristina Koldinská, komunita Sant Egidio: Kam nás Pán volá vykročit a otevřít dveře? Dáváme chudým ve svém srdci privilegované místo?

P. Stanislaw Góra: Jak žít Radost i v osobních těžkostech

 

ke stažení:

Download: Kristina Koldinská, komunita Sant Egidio: Kam nás Pán volá vykročit a otevřít dveře? Dáváme chudým ve svém srdci privilegované místo?

Download: P. Stanislaw Góra: Jak žít Radost i v osobních těžkostech

 


Témata a přednášející:

3. února … Pozvání k obnově mého osobního setkání s Ježíšem Kristem a jeho láskou
(P. Petr Beneš, CssR)
motto: „Radost evangelia naplňuje srdce i celý život těch, kdo se setkávají s Ježíšem“ /EX EG odst. 1./

10. února … Duch svatý nás otevírá Božímu milosrdenství
(P. Pavel Semela)
motto: „Spása, kterou nám Bůh nabízí, je dílem jeho milosrdenství. Neexistuje žádný lidský čin, byť by mohl být jakkoli dobrý, kterým bychom si zasloužili tak obrovský dar. Bůh nás čirou milostí přitahuje, aby nás se sebou sjednotil. On sesílá svého Ducha do našich srdcí, aby z nás učinil své děti, proměnil nás a dal nám schopnost odpovědět svým životem na jeho lásku.“ /EX EG odst. 112/

17. února … Boží slovo je otevřenou branou. Naučme se do ní vstoupit.
(P. Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.)
motto: „Bůh promluvil. Není již velkou neznámou, ale ukázal sebe samého“ /Exhortace EG odst.175, citace Benedikta XVI./

24. února … Svátost smíření jako láskyplné setkání s odpouštějícím otcem
(Mons. Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.)
motto: „Bůh je v odpuštění neúnavný, jsme to my, kdo se unavíme v prosbě o jeho milosrdenství“ /EX EG odst. 3./

10. března … Kam nás Pán volá vykročit a otevřít dveře? Dáváme chudým ve svém srdci privilegované místo?
(Doc. JUDr. Kristina Koldinská, PhD., komunita Sant Egidio)
motto: „Církev, která „vychází“, je církví otevřených dveří. Vycházet ven k druhým a vydávat se na periferie lidstva neznamená bezhlavě a beze smyslu běžet do světa. Častokrát je lepší zpomalit krok, odložit neklid, pohlédnout druhým do očí a naslouchat jim, anebo odložit naléhavé povinnosti a doprovodit toho, kdo zůstal na kraji cesty.“ /EX EG odst. 46., srv. též odst. 20-24,179, 197/ „Ježíš chce, abychom se dotýkali lidské bídy, trpícího těla druhých.“ /EX EG odst. 270/

17. března … Jak žít Radost i v osobních těžkostech
(P. Stanislaw Góra)
motto: „Chápu, že radost se neprožívá stejným způsobem ve všech životních etapách a za všech okolností, které jsou někdy velmi tvrdé. Přizpůsobuje se a přetváří a vždycky zůstává alespoň paprskem světla, který se rodí z osobní jistoty, že jsme nekonečně a nade vše milováni“ /EX EG odst. 6./

informace o přednášejících

plakátek v PDF

Zimni duchovni obnova