Jarní duchovní obnova

domena1

Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha – Vršovice vás zve na jarní duchovní obnovu

Evangelizace jako osobní svědectví naší víry

„Vždyť přijal –li někdo tuto lásku, která ho obdarovává smyslem života, jak by mohl potlačit touhu sdělovat ji druhým?“ Papež František, Evangelii gaudium

Evangelizace je jednoduchý, hluboký a radostný způsob, jak žít evangelium dnes. Návod ke svědectví? Prohloubit přátelství s Ježíšem a s lidmi, kteří patří do mého života. Naučit se otevřeně a citlivě mluvit o osobní víře, znovuobjevit spolupráci s Duchem svatým.

pátek 13.3. 18:00 – sobota 14.3. 20:00

Sál u Sv. Václava, Náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10, Vršovice (vchod ze zadní strany kostela).

Vstupné je dobrovolné, přihlašujte se prosím na tejkalmartin@gmail.com .

program:

1. sekularizace ve světě, v církvi, otázka smyslu života
2. co je nová evangelizace, nutnost misijního obrácení
3. Boží láska vs. hřích a nevěra
4. existuje spása bez Ježíše?
5. víra je osobním vztahem,křestní slib, přijetí Ježíše Krista jako Pána a Spasitele
6. „proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“,modlitba za obrácení
7. evangelizace v okruhu mých blízkých
8. svědectví a jeho forma
9. evangelizace jako životní styl
10. Duch svatý, charisma a znamení

Rekolekce povedou:

Jan Rajlich OP a Hana Klára Němečková s dalšími členy Hnutí Světlo-Život. Hnutí Světlo-Život se soustředí na vnitřní formaci, výchovu ke zralosti křesťanského života a evangelizaci. Více na webu svetlo-zivot.cz.

RNDr. ThLic. Jan Rajlich OP je dominikánský kněz, v roce 1977 tajně vstoupil do řádu, jeho hlavním prací je propagace a šíření evangelizace v Katolické církvi a převedení hnutí Světlo-Život z Polska do ČR. Vytvořil mnoho různých metodik výuky evangelizace aorganizoval např. Týden vzájemného porozumění a poznání v Hradci Králové.

Hana Klára Němečková je vedoucí diakonie evangelizace v hnutí Světlo-Život. Má za sebou 15 let formace a práce v hnutí,působila také v mezinárodní škole modlitby a evangelizace Jeunesse Lumière.