Noc kostelů 2015

29. 5. 2015 od 18:00 do 24:00

Program

Praha 10 – Vršovice, kostel sv. Mikuláše

18:00 18:30 Představení farního divadelního kroužku
První představení letos obnoveného divadelního kroužku mládeže pod vedením Dany Vackové
18:30 19:00 Loutkové divadélko
Farní nadnárodní theátr sehraje jeden ze svých veleúspěšných divadelních kusů
19:00 20:00 Seznámení s varhanami
vystoupení domácích Mikulášských varhaníků, Manželů Procházkových, s hudbou i mluveným slovem.
20:00 21:00 Vystoupení Scholy Vršovice
schola od sv. Václava je parta asi 15ti mladých, talentovaných farníků pod vedením profesionálního muzikanta, Ondřeje Škocha
21:30 22:15 Všechny barvy liturgie
Přednáška Aleny Králové je komentářem k výstavě liturgických oděvů a předmětů
22:15 23:00 Historie kostela sv. Mikuláše
komentovaná prohlídka jedné z nejstarších vršovických památek

 

Projekt Mikuláš II
Výstavka dětských návrhů řešení interiéru kostela (částečně jde o prezentaci výsledků workshopu z loňské Noci kostelů)

 

Výstava liturgických oděvů a předmětů
Prezentace několika zajímavých historických ornátů z našeho inventáře doplněná o výstavku liturgických předmětů

Praha 10 – Vršovice, kostel sv. Václava

18:00 18:30 Vystoupení chlapeckého pěveckého sboru Bruncvík
Sbor byl založen na jaře roku 2006. U jeho zrodu stála a sbor vede Lenka Pištěcká
18:30 20:00 Hravá dílna s biblickými postavičkami
Tvorba scén z látky a jiných materiálů na motivy biblckých událostí
18:45 19:30 Vystoupení Smíšeného sboru při kůru kostela sv. Václava
19:30 20:30 Co je kostel a k čemu slouží?
Komentovaná prohlídka zaměřená nejen na architekturu, ale na smysl kostela a jeho vybavení. Překlad do znakového jazyka.
20:30 22:00 Missa Poetica a Divadlo Nazrařbůh: Pocta Jiřímu Hejdovi
scénické čtení s písní Karla Kryla, úryvky životního příběhu a sonety Jiřího Hejdy (1895 – 1985) odsouzeného v procesu s Miladou Horákovou
20:45 21:00 Modlitba za návštěvníky Noci kostelů
za přítomnosti kněze spálíme Lístečky s nářky a radostmi z minulého ročníku Noci kostelů
21:00 22:00 Historie kostela sv. Václava
komentovaná prohlídka
21:00 21:30 Honza Kučmaš a přátelé
nejen rusínské lidové písně zazní na schodech kostela
21:30 22:30 Improvizovaný hudební program na schodech kostela
neformální setkání zúčastněných hudebníků (za dobrého počasí)
22:00 23:00 Vystoupení vokální skupiny Haeri
Skupina zpívající tradiční gruzínské polyfonie.
23:30 24:00 Závěrečné ztišení
Duchovní hudba a společná modlitba na závěr programu.

 

Jsem kněz, můžeš mi říct cokoliv
Farář Stanisław Góra bude po celý večer k dispozici k duchovním rozhovorům.

 

Prezentace kurzu ALFA
Kurz Alfa, který pořádá i naše farnost, je cyklus deseti večerů pro nevěřící i věřící, které zajímá otázka víry v Boha a křesťanství v dnešní době. Zveme všechny, kdo se ptají, a povzbudíme zájem návštěvníků otázkami, nad kterými se mohou zamyslet.

 

Výstava: Z farní kroniky
Prezentace materiálů z farního archivu představuje minulost i současnost Vršovické farní komunity. Výstava bude doplněna projekcí dokumentárních materiálů

 

Zeď nářků a Zeď radostí
Prostor pro vyjádření vašich proseb a díků.