Přednášející

P.Petr Augustin Beneš CSsR

P.Petr Augustin Beneš CSsR se narodil v roce 1965 v Praze. Vystudoval český jazyk, literaturu a pedagogiku na FF UK. Četba filozofické literatury jej během vysokoškolského studia začala přibližovat ke křesťanství a dovedla k dominikánům v Praze na Zlíchově, kde byl pokřtěn. Vyučoval na několika školách, a to od základních až po vysoké – např. na Vyšší odborné škole pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou. Po 12ti letech pedagogické činnosti vstoupil do řádu redemptoristů. Byl ovlivněn osobnostmi jako Jan Nepomuk Neumann a jeho horlivostí pro školství (založil téměř 100 škol v USA) nebo tehdejším provinciálem řádu Janem Zemánkem. Teologické studium absolvoval v Bratislavě, kde v redemptoristickém klášteře poznal budoucího trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka. V červnu 2006 byl vysvěcen na kněze. Poté krátce působil na Svaté Hoře u Příbrami, kde např. vedl přípravy ke křtům a svatbám či exercicie. Následujícího roku odešel do Rakouska, kde se stal duchovním ve farnosti na předměstí Vídně a v českém společenství při kostele Maria Am Gestade. Od roku 2012 nastoupil do služby v pražské arcidiecézi, je farním vikářem v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech. Petr Beneš je také autorem libret dvou oratorií.


P. Pavel Semela

P. Pavel Semela, pochází z Prahy – Vršovic, narodil se v roce 1974. V kostele sv. Václava byl pokřtěn a od mala tu ministroval. Původně studoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, pak se rozhodl pro kněžství. V letech 1997-2000 studoval v Římě na Papežské lateránské univerzitě, vysvěcen byl v roce 2001. Působil ve farnostech na Chodově a v Neratovicích a okolí. Od roku 2009 slouží ve farnosti sv. Antonína v Praze-Holešovicích. K srdci mu přirostla Itálie, zvláště pak Řím a všechno italské. Má rád hory, v zimě na nich lyžuje, v létě na ně leze. Pravidelně a vytrvale běhá, opakovaně uběhl maraton. Je autorem řady textů na www.víra.cz. Je mu blízká spiritualita hnutí katolické charismatické obnovy. V tomto hnutí také sám aktivně slouží (podílel se např. na přípravě mnoha Charismatických konferencí.) Již několik let aktivně připravuje a podporuje kurzy Alfa, od září 2014 spolupracuje se ZŠ sv. Voršily v Praze.


P. Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.

Angelo Scarano se narodil v roce 1971 na jihu Itálie. Ještě v dětství se přestěhoval do Čech, kde dochodil základní školu a vystudoval gymnázium. Do rodné Itálie se znovu vrátil během svých studií biblistiky na Papežském biblickém institutu v Římě. Od roku 2003 působí jako odborný asistent na Katedře biblických věd KTF UK v Praze. V roce 2004 obhájil a publikoval svou doktorskou práci v Římě. Je autorem řady pastoračních komentářů nedělních biblických textů dostupných na www.pastorace.cz. V nakladatelsví Paulínky mu vyšla publikace „Jak číst celou Bibli během jednoho roku“ (Paulínky 2004), v Karmelitánském nakladatelsví „O marnotratném otci“ (Karm. nakl. 2013), která vyšla i v USA („The Prodigal Father“, Liturgical Press 2015). Působil ve farnosti Stodůlky, od 1.7. 2013 je administrátorem římskokatolické farnosti Zbečno. Působí také jako kaplan ve Svatojánské koleji – Vyšší odborné škole pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou.


Mons. doc. Aleš Opatrný, Th.D.

Mons. doc. Aleš Opatrný, Th.D. je římskokatolický kněz, teolog a autor duchovní literatury. Narodil se v roce 1944 v Praze. Vystudoval strojní fakultu ČVUT, pak se rozhodl pro kněžství. Vysvěcen byl v roce 1974, působil do roku 1989 nejprve v Plzni a potom v Toužimi. V roce 1990 se stal na arcibiskupství referentem pro pastoraci. Od roku 1991 vedl Pastorační středisko pražské arcidiecéze (1991-2004), byl rektorem kostela sv. Vojtěcha v Praze 6. Je členem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. Od roku 2002 je vyučujícím pastorálních oborů na KTF UK. Aleš Opatrný je autorem odborné pastorální a duchovní literatury. Z celé řady jeho publikací můžeme uvést např. poslední knihu „Jak potěšit zpovědníka“ (Kostelní vydří, Karmelitánské nakladatelsví, 2014). Od 1.7.2009 je kanovníkem Vyšehradské kapituly. Je také známá jeho činnost v katolické charismatické obnově.


Sant’ Egidio v České republice a Doc. JUDr. Kristina Koldinská, PhD.

Komunita Sant’ Egidio je církevní hnutí, které se zrodilo v roce 1968 v Římě jako pokus skupiny studentů postavit na první místo ve svém životě věrnost evangeliu v přednostním vztahu s chudými. Jeho zakladatelem byl tehdy cca 20ti-letý Andrea Riccardi.
U nás Komunita v současné době působí v Praze, Brně a Olomouci, kde se lidé z Komunity pravidelně schází k otevřené modlitbě založené na naslouchání Božímu slovu. Vnímají, že bez modlitby a z ní plynoucí lásky k chudým a konkrétně žité bratrské lásky by Komunita nemohla existovat. Aktuálně se zaměřují na pomoc lidem bez domova, na službu romským dětem a službu starým lidem. Lidé z Komunity se vydávají do ulic s jídlem a pitím, ale hlavně s chutí lidem připomenout, že tady nejsou sami, aby získali sílu bojovat se svou těžkou životní situací. Kromě toho pro ně pořádájí pravidelně pikniky, tradiční vánoční oběd či oblíbenou mikulášskou besídku.

Doc. JUDr. Kristina Koldinská, PhD. byla od počátku v roce 1993 u zakládání Komunity Sant´Egidio v České republice. Vyučuje na Právnické fakultě UK. Je autorkou několik knih a výukových materiálů v oblasti sociálního práva.


P. Stanisław Góra

P. Stanisław Góra se narodil v roce 1962 v Polsku, kde v Katowicích také vystudoval teologii. V roce 1989 byl vysvěcen na kněze. První 3 roky působil v Polsku jako kaplan. Na počátku 90-ých let kardinál Miloslav Vlk pozval při jedné ze svatovojtěšských poutí v Hnězdně polské kněze do České republiky, aby pomohli v pastoraci. Otec Stanislaw patřil mezi první, kteří se pro působení v České republice rozhodli.
Byl 6 let farářem v pražské farnosti Stodůlky, poté 10 let v Dobříši za Prahou. V současné době je již více než 7 let farářem v Praze 10 Vršovicích. Mimo úkoly ve své farnosti je P. Góra kanovníkem karlštejnské kapituly a v pražské arcidiecézi zastává funkci koordinátora pro pastoraci neslyšících. Dne 1. srpna 2013 se stal prezidentem Arcidiecézní charity Praha.