Svátost smíření pro děti

Několikrát do roka (zejm. v adventu a v postu) bývá zvláštní příležitost, kdy mohou děti přistoupit ke svátosti smíření. Tato příležitost bývá v časech pravidelného setkávání skupinek náboženství, mohou se ale připojit i děti, které běžně na náboženství nechodí.

Termíny náboženství najdete v kalendáři.